A solid solution

Betingelser

Energitillæg gældende fra den 18. april 2022

Kære kunde,

Grundet de voldsomme prisstigninger på alle typer energi, ser vi os desværre nødsaget til, at indføre et energitillæg på alle produkter, gældende fra den 18. april 2022.

Årsagen til denne ekstraordinære situation er, at vi siden den 1. marts 2022 har modtaget voldsomme energitillæg fra alle vores leverandører og i særdeleshed fra dem, hvis råvarer fylder mest i vores produkter, eksempelvis sand, kalk og cement.

Da vi ønsker at indføre tillægget så ret og rimeligt som overhovedet muligt, har vi valgt at belaste de forskellige varegrupper forskelligt i henhold til de enkelte råvarers forholdsvise mængde og energistigning. Derfor ser tillægget pr. 17. april 2023 ud som følger:

 

 

Betonrenovering, montageprodukter, flydemørtel, gulv og lim:
DKK 20 kr. pr. ton
Pudse- og opmuringsmørtel:
DKK 22 kr. pr. ton


De anførte tillæg er oplyst som nettopriser efter rabat.

På baggrund af den meget store usikkerhed forbundet med prisudviklingen på alle typer energi, forbeholder vi os ret til at øge tillæggene hver anden mandag. Dog vil vi tilsvarende nedsætte og evt. fjerne dem, så snart situationen tillader det.

Vi beklager denne ekstraordinære situation og håber på alle måder, at ovenstående midlertidige tillæg bliver af kortvarig karakter.

 

 

Salgs og leveringsbetingelser

Udlejningsbetingelser Mobil Silo