Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Betonrenovering Hæftesvumme CP
Kalkrens

Kalkrens

Hæftemørtel TC

Hæftemørtel TC

Produkter Betonrenovering Hæftesvumme CP
Betonrenovering

Hæftesvumme CP

Varenummer: 100054808P

Hæftesvumme til armering og betonreparationer

Standardvare

Choose worksite

Marlon Hæftesvumme CP er en cementbaseret 1-komponent, færdigblandet polymer modificeret svummemørtel, der kun skal tilsættes vand. Anvendes sammen med Marlons cementbaserede reparationsprodukter.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Hæftesvumme CP kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Hæftesvumme CP er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Hæftesvumme CP tilsættes rent blandevand i spand/blandekar og blandes effektivt med boremaskine påsat piskeris. Der blandes til der opnås en letflydende og bearbejdelig malingskonsistens. Blandetiden er ca. 5 min.

Udførelse

Den færdigblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Underlaget skal være svagt sugende. Marlon Hæftesvumme CP påføres i en lagtykkelse på 2-3 mm og der anvendes en hård pensel/børste. Det er vigtigt, at mørtlen bliver kostet helt ud i alle hjørner og specielt på bagsiden af evt. armeringsstål. Alt stål der indstøbes og betonflader skal være helt dækket. Forarbejdningstiden er ca. 30 min ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge forarbejdningstiden. Efterfølgende reparation udføres inden svummemørtlen er begyndt at hærde ”vådt i vådt”.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning el.lign. Betonskader skal borthugges til sund og klingende beton. Armeringsjern og andet indstøbningsstål rengøres for rust, klorider og andre urenheder ved hjælp af stålbørstning. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov. Marlon anbefaler at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn inden reparationen påbegyndes.

Anvendelsesområder

Marlon Hæftesvumme CP anvendes som vedhæftningsforbedrende svumme/primer i forbindelse med betonreparationer, samt til karboniseringsbremsende og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål og konstruktionsstål.

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at der anvendes faguddannet mandskab, som har kendskab til betonteknologi og betonrenovering.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Hæftesvumme CP

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Hæftesvumme CP er en cementbaseret 1-komponent, færdigblandet polymer modificeret svummemørtel, der kun skal tilsættes vand. Anvendes sammen med Marlons cementbaserede reparationsprodukter.

  • 1-komponent
  • Korrosionsbeskyttelse af indstøbt stål
  • Nem at påføre med pensel eller sprøjte
  • Fremragende vedhæftning til stål og beton
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Hæftesvumme CP anvendes som vedhæftningsforbedrende svumme/primer i forbindelse med betonreparationer, samt til karboniseringsbremsende og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål og konstruktionsstål.

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at der anvendes faguddannet mandskab, som har kendskab til betonteknologi og betonrenovering.

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning el.lign. Betonskader skal borthugges til sund og klingende beton. Armeringsjern og andet indstøbningsstål rengøres for rust, klorider og andre urenheder ved hjælp af stålbørstning. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov. Marlon anbefaler at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn inden reparationen påbegyndes.

Marlon Hæftesvumme CP tilsættes rent blandevand i spand/blandekar og blandes effektivt med boremaskine påsat piskeris. Der blandes til der opnås en letflydende og bearbejdelig malingskonsistens. Blandetiden er ca. 5 min.

Den færdigblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Underlaget skal være svagt sugende. Marlon Hæftesvumme CP påføres i en lagtykkelse på 2-3 mm og der anvendes en hård pensel/børste. Det er vigtigt, at mørtlen bliver kostet helt ud i alle hjørner og specielt på bagsiden af evt. armeringsstål. Alt stål der indstøbes og betonflader skal være helt dækket. Forarbejdningstiden er ca. 30 min ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge forarbejdningstiden. Efterfølgende reparation udføres inden svummemørtlen er begyndt at hærde ”vådt i vådt”.

Marlon Hæftesvumme CP bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Svummede flader tåler ikke frost i afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Hæftesvumme CP kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Hæftesvumme CP er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Vedhæftningsforbedrende svummemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Ekstra aggressivt.

Vandtilsætning
20-21% af tørpulvervægten. 1,6-1,75 l/spand.

Lagtykkelse
0,5-2 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

Cementtype
Portlandcement, CEM I 52,5 R – SR5 (EA).

Konsistens
Flydende.

Åbningstid
Ca. 30 min.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
8 kg plastspand samt 20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trækstyrke 3,5 MPa DS/EN 1542:1999

 


 

Information    
Varenr. 1000548  
Pr nr. 2476580  
DB-nr. 1939615  
Version 03.22 erst. 05.16  

 

 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000548
DS/EN 1504-7
1073-CPR-171-04
Cementbaseret svummemørtel til armering og betonreparationer.

 


 

Korrosionsbeskyttelse Bestået
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4

 

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.