Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Hæftemørtel TC

Hæftemørtel TC

AdMix RM1000

AdMix RM1000

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel MørTop
Pudse- og opmuringsmørtel

MørTop

Varenummer: 100055325

Indfarvet, vandafvisende slutpuds

Choose worksite

Marlon MørTop er et cementbaseret fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret kvartssand samt additiver der giver mørtlen klæbe- og vandafvisende egenskaber. De vandafvisende forbindelser optræder i hele mørtellagets tykkelse og accelerer i takt med afbindingen.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand straks efter brug. Hærdet MørTop kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon MørTop tilsættes retningsgivende 18-19 vægtprocent vand, svarende til 4,5 til 4,75 l pr. sæk, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Der hældes 3/4 dele af blandevandet i en egnet spand/balje, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt, samtidig med at der tilsættes/efterjusteres med den resterende vandmængde til der opnås en bearbejdelig homogen mørtel.

For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetiden være ens fra blanding til blanding. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 1 og 2 mm. Finish kan foretages med filtebræt. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. MørTop kan efterbehandles med de fleste malingsprodukter.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Anvendelsesområder

Marlon MørTop anvendes typisk som tynd-/ slutpuds på mineralske underlag, overfladebehandling af teglvægge, let klinkebetonvægge og lignende udsatte steder.

Marlon MørTop klæber bedre end traditionelle mørtler og giver en mørtelflade som yder god beskyttelse til det underliggende pudslag, med et minimum af fugtoptagelse. MørTop er vejrbestandig og anvendes såvel udvendig som indvendig.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:MørTop

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon MørTop er et cementbaseret fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret kvartssand samt additiver der giver mørtlen klæbe- og vandafvisende egenskaber. De vandafvisende forbindelser optræder i hele mørtellagets tykkelse og accelerer i takt med afbindingen.

  • Stærk og farvebestandig puds
  • Ud- og indvendig brug
  • Klæbe- og vandafvisende additiver
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon MørTop anvendes typisk som tynd-/ slutpuds på mineralske underlag, overfladebehandling af teglvægge, let klinkebetonvægge og lignende udsatte steder.

Marlon MørTop klæber bedre end traditionelle mørtler og giver en mørtelflade som yder god beskyttelse til det underliggende pudslag, med et minimum af fugtoptagelse. MørTop er vejrbestandig og anvendes såvel udvendig som indvendig.

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Marlon MørTop tilsættes retningsgivende 18-19 vægtprocent vand, svarende til 4,5 til 4,75 l pr. sæk, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Der hældes 3/4 dele af blandevandet i en egnet spand/balje, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt, samtidig med at der tilsættes/efterjusteres med den resterende vandmængde til der opnås en bearbejdelig homogen mørtel.

For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetiden være ens fra blanding til blanding. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 1 og 2 mm. Finish kan foretages med filtebræt. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. MørTop kan efterbehandles med de fleste malingsprodukter.

Marlon MørTop må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Tåler ikke frost i hærdeog afbindingsperioden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand straks efter brug. Hærdet MørTop kan kun fjernes mekanisk.

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm kl. E

Tilsætningsstoffer
Vandafvisende og klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Moderat

Farve
Hvid

Vandtilsætning
18-19 vægtprocent af tørpulvervægten. (4,5-4,75 l pr. 25 kg).

Åbningstid
Ca. 60 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 1-2 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000553  
Pr nr. 2481216  
Version 04.14 erst. 03.13  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000533
DS/EN 998-1
Pudsemørtel type GP: Pudsemørtel til ind- og udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.