Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Kloakrenovering Fugtstop KS2000
Fugtstop KS1000

Fugtstop KS1000

Superplast PC40

Superplast PC40

Produkter Kloakrenovering Fugtstop KS2000
Kloakrenovering

Fugtstop KS2000

Varenummer: 100056610

Kapillaraktiv svummemørtel

Choose worksite

Marlon Fugtstop er en fabriksfremstillet svummemørtel, designet til effektivt at tætne beton og murværk mod fugt og vandindtrængen. Marlon Fugtstop virker ved hjælp af katalytiske kemikalier, der trækker ind i betonens og cementmørtlers kapillære porre og mikrorevner.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Fugtstop er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Fugtstop blandes med rent vand til en cremet konsistens, der kan børstes eller kostes på overfladen. Blandingsforholdet er 5 dele pulver til 2 dele vand. Marlon Fugtstop kan også sprøjtes på med tryksluftsprøjte, blandingsforhold: 5 dele pulver til 3 dele vand.

Udførelse

Marlon Fugtstop svummes på med kost eller pensel. Det er vigtig at Marlon Fugtstop bliver fordelt jævnt og kostet godt ind i overfladen. Anvendes der trykluftsprøjte, er det vigtigt at gå efter med en kost eller pensel for at sikre at Marlon Fugtstop får godt fat i underlaget. Ved en evt. anden behandling, skal første lag være tilstrækkeligt tør og bæredygtig, hvorefter man gentager behandlingen med et nyt tilsvarende lag. Andvendes begge produkter, starter man typisk med Marlon Fugtstop KS2000 for at opnå den bedste indtrængning, efterfulgt af KS1000 som afsluttende lag.

Forarbejde

For at opnå det bedste resultat, er det meget vigtigt, at underlaget er velegnet og fremstår afrenset og åben. Blokerede kapillære porer og revner vil bevirke at det aktive stof ikke kan trænge ind i overfladen, og dermed ikke virke efter hensigten. Overfladen afrenses for alle forurenende stoffer såsom olie, maling, lim og tapetrester, epoxy, fedt, bitumen, cementslam m.v. Der findes flere former for mekaniske afrensningsmetoder, der kan med fordel anvendes højtryksafrensning med vand, sandblæsning, fræsning eller slibning. Hvis overfladen er ekstremt glat og tæt, skal overfladen åbnes, evt. ved at ruhugge eller ved slibning. Det kan ikke anbefales at anvende nogen form for syrebehandling. Reparationer af huller og større revner foretages med Marlon RepMix (se seperat datablad). Før der svummes, er det vigtigt at den forberedte overflade gennemvædes med rent vand. Marlon anbefaler at overfladen fremstår vandmættet, men stadig let sugende.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Fugtstop KS2000

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Fugtstop er en fabriksfremstillet svummemørtel, designet til effektivt at tætne beton og murværk mod fugt og vandindtrængen. Marlon Fugtstop virker ved hjælp af katalytiske kemikalier, der trækker ind i betonens og cementmørtlers kapillære porre og mikrorevner.

  • Brugervenligt
  • Kun tilsætning af vand
  • Diffusionsåben og vandtæt
  • Yderligere fugtpåvirkninger forstærker tætheden

For at opnå det bedste resultat, er det meget vigtigt, at underlaget er velegnet og fremstår afrenset og åben. Blokerede kapillære porer og revner vil bevirke at det aktive stof ikke kan trænge ind i overfladen, og dermed ikke virke efter hensigten. Overfladen afrenses for alle forurenende stoffer såsom olie, maling, lim og tapetrester, epoxy, fedt, bitumen, cementslam m.v. Der findes flere former for mekaniske afrensningsmetoder, der kan med fordel anvendes højtryksafrensning med vand, sandblæsning, fræsning eller slibning. Hvis overfladen er ekstremt glat og tæt, skal overfladen åbnes, evt. ved at ruhugge eller ved slibning. Det kan ikke anbefales at anvende nogen form for syrebehandling. Reparationer af huller og større revner foretages med Marlon RepMix (se seperat datablad). Før der svummes, er det vigtigt at den forberedte overflade gennemvædes med rent vand. Marlon anbefaler at overfladen fremstår vandmættet, men stadig let sugende.

Marlon Fugtstop blandes med rent vand til en cremet konsistens, der kan børstes eller kostes på overfladen. Blandingsforholdet er 5 dele pulver til 2 dele vand. Marlon Fugtstop kan også sprøjtes på med tryksluftsprøjte, blandingsforhold: 5 dele pulver til 3 dele vand.

Marlon Fugtstop svummes på med kost eller pensel. Det er vigtig at Marlon Fugtstop bliver fordelt jævnt og kostet godt ind i overfladen. Anvendes der trykluftsprøjte, er det vigtigt at gå efter med en kost eller pensel for at sikre at Marlon Fugtstop får godt fat i underlaget. Ved en evt. anden behandling, skal første lag være tilstrækkeligt tør og bæredygtig, hvorefter man gentager behandlingen med et nyt tilsvarende lag. Andvendes begge produkter, starter man typisk med Marlon Fugtstop KS2000 for at opnå den bedste indtrængning, efterfulgt af KS1000 som afsluttende lag.

Svummeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon Fugtstop tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Fugtstop er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Vandtættende aktiv svumme.

Farve
Lys grå

Tørstof
100 %

PH-værdi
13

Forbrug
Ved et lags løsning: 1 kg pulver pr m2.
Ved to lags løsning:
Første lag: 0,8 kg pulver pr m2.
Andet lag: 0,8 kg pulver pr m2.

Blandingsforhold
Som svumme: 5 dele pulver til 2 dele vand (40% vand pr. 1 kg. pulver)
Som sprøjte: 5 dele pulver til 3 dele vand (60% vand pr. 1 kg. pulver)

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
10 kg plastspand.

Egenskaber KS1000 KS2000
Forventet penetration pr. uge 1 mm 2-3 mm
Vandtræk ved 2 lags løsning 5 m 175 m
Drikkevandsgodkendelse Jf. BS 6920: 2000  

 


 

Information    
Varenr. KS1000 1000565  
Varenr. KS2000 1000566  
Pr nr. KS1000 2476556  
Pr nr. KS2000 2476572  
Version 06.15 erst. -  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000565
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til ikkebærende konstruktioner CC-mørtel (baseret på hydraulisk cement).

 


 

Trykstyrke ≥ 10 MPa Class R1
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
Brandbarhed Euroklasse A1
Termisk kompatibilitet (frost/tø) NPD
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.