Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Elementbeton PP35

Elementbeton PP35

Undervandsbeton UM-4

Undervandsbeton UM-4

Produkter Montage- og elementmørtel Elementbeton PF70
Montage- og elementmørtel

Elementbeton PF70

Varenummer: 100074625P

Ekspanderende flydebeton til elementmontage

Standardvare

Choose worksite

Marlon Elementbeton PF70 er en fabriksfremstillet, ekspanderende flydebeton, sammensat af portlandcement, mineralske bindemidler, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Elementbeton PF70 skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en letflydende, pumpbar beton. Marlon Elementbeton PF70 kan ved større opgaver med fordel udstøbes ved hjælp af en velegnet snekke- eller stempelpumpe. Produktet overholder materialekravene til den ekstra aggressive miljøklasse E jf. DS DS/EN 206 DK NA:2020.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PF70 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementbeton PF70 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Elementbeton PF70 tilsættes rent vand (ca. 14-15 vægtprocent). Tørpulveret og ca. 80 % af blandevandet hældes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blandingen tilsættes/ efterjusteres der med den resterende vandmængde, indtil der opnås en letflydende beton uden klumper.

Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en let flydende konsistens. Blandetiden skal være min. 3 min. Ved blanding og udlægning kontrolleres det, at massen holder godt sammen uden separation. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere beton end der kan bruges inden for ca. 20 min. ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden.

Udførelse

Marlon Elementbeton PF70 pumpes eller hældes i betonelementets låsesamling, udsparring eller korrugerende rør. Ved sammenstøbning af åbne lodrette elementsamlinger, monteres der en tætsluttende begrænsning, langs fugens åbning, hvorefter der støbes ovenfra. Anvendes Marlon Elementbeton PF70 til understøbning af betonelementer eller søjler, monteres der en tæt forskalling omkring eller langs emnet. Forskallingen monteres ca. 5 cm fra emnet, og med 3-5 cm overhøjde. Formens overhøjde sikrer at understøbningen bliver fyldt.

Efterbehandling

Den nystøbte mørtel må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller velegnet curing.

Anvendelsesområder

Marlon Elementbeton PF70 anvendes bl.a. til sammenstøbning af søjler og præfabrikerede betonelementer, samt til udstøbning af korrugerede rør, eller til opgaver, der er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder. Marlon Elementbeton PF70 kan retningsgivende anvendes i lagtykkelser fra ca. 5 op til 60 mm.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Elementbeton PF70

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Elementbeton PF70 er en fabriksfremstillet, ekspanderende flydebeton, sammensat af portlandcement, mineralske bindemidler, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Elementbeton PF70 skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en letflydende, pumpbar beton. Marlon Elementbeton PF70 kan ved større opgaver med fordel udstøbes ved hjælp af en velegnet snekke- eller stempelpumpe. Produktet overholder materialekravene til den ekstra aggressive miljøklasse E jf. DS DS/EN 206 DK NA:2020.

  • Pumpbar
  • Gode flydeegenskaber
  • Ekspanderende
  • Høj tidlig styrke
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Elementbeton PF70 anvendes bl.a. til sammenstøbning af søjler og præfabrikerede betonelementer, samt til udstøbning af korrugerede rør, eller til opgaver, der er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder. Marlon Elementbeton PF70 kan retningsgivende anvendes i lagtykkelser fra ca. 5 op til 60 mm.

Marlon Elementbeton PF70 tilsættes rent vand (ca. 14-15 vægtprocent). Tørpulveret og ca. 80 % af blandevandet hældes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blandingen tilsættes/ efterjusteres der med den resterende vandmængde, indtil der opnås en letflydende beton uden klumper.

Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en let flydende konsistens. Blandetiden skal være min. 3 min. Ved blanding og udlægning kontrolleres det, at massen holder godt sammen uden separation. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere beton end der kan bruges inden for ca. 20 min. ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden.

Marlon Elementbeton PF70 pumpes eller hældes i betonelementets låsesamling, udsparring eller korrugerende rør. Ved sammenstøbning af åbne lodrette elementsamlinger, monteres der en tætsluttende begrænsning, langs fugens åbning, hvorefter der støbes ovenfra. Anvendes Marlon Elementbeton PF70 til understøbning af betonelementer eller søjler, monteres der en tæt forskalling omkring eller langs emnet. Forskallingen monteres ca. 5 cm fra emnet, og med 3-5 cm overhøjde. Formens overhøjde sikrer at understøbningen bliver fyldt.

For at sikre størst mulig vedhæftning til eksisterende beton skal underlaget være rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning, ligesom armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Det afrensede underlag skal forvandes til en ensartet, mat og svagtsugende overflade. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m.

Den nystøbte mørtel må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller velegnet curing.

Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. Marlon Elementbeton PF70 bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PF70 kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Elementbeton PF70 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende flydebeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. 2.0 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning
14-15 % af tørpulvervægten.
(3,5 l pr. 25 kg) v/c < 0,40.

Åbningstid
Ca. 30 min., afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
Ca. 5-60 mm. Retningsgivende.

Bindemiddel
Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
18 og 25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 7 døgn > 58 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 75 MPa DS/EN 12190
Luftindhold Ca. 2 % DS/EN 1015-7
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
 

 
Information    
Varenr. 1000746  
Pr nr. 2481267  
DB-nr. 1939655  
Version 07.18 erst. 07.15  
 

 
Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementbeton PF70  
Trykstyrke 28 døgn fck > 65 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 60 MPa
  03.2017
 

 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000746
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.
 

 
Trykstyrke > 45 MPa
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05 vægt %
Brandmodstandsevne Klasse A1
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.