Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

TurboFlow 5 HS

TurboFlow 5 HS

BetonMix HH

BetonMix HH

Produkter Betonrenovering BetonMix
Betonrenovering

BetonMix

Varenummer: 100030025P

Færdigblandet tørbeton

Standardvare

Choose worksite

Marlon BetonMix er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Marlon BetonMix produceres i 0-4 mm og 0-8 mm. Marlon BetonMix opfylder materialekravene til aggressivt miljø. BetonMix er i afbundet tilstand vand- og frostbestandigt.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon BetonMix er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon BetonMix tilsættes ca. 2,4 l koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. BetonMix blandes i en egnet tvangsblander, eller i balje/spand med boremaskine påsat piskeris, der blandes indtil en letbearbejdelig konsistens er opnået. Blandetiden er min. 5 min. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for maks 60 min.

Udførelse

Marlon BetonMix udlægges/støbes i op til ca. 40 mm lagtykkelse, efter ledere med retholt og pudses/glittes. Marlon BetonMix kan også påføres med almindeligt murerværktøj. For store udsving i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner.

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en mørtel/beton med god bearbejdningsevne og vedhæftning. Marlon BetonMix fremtræder med en naturgrå farve, som fremkommer ved blanding med portlandcement. Ved korrekt udført blanding vil farven altid fremtræde ens.

Efterbehandling

Nyudlagt beton skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes pudslaget.

Forarbejde

Ved reparations- og pudseopgaver på gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, olie, fedt og løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet mat udseende, og er svagtsugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Anvendelsesområder

Marlon BetonMix kan med fordel anvendes, hvor der ikke stilles store krav til slid- og trykstyrker, som f.eks. til faststøbning af pæle, mindre betonreparationer i ikke belastede bygningskonstruktioner, til afretning og udlægning af gulve, sokkelpuds og fugning m.m.

Produkt udregnes i enheden mm
Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:BetonMix

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon BetonMix er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Marlon BetonMix produceres i 0-4 mm og 0-8 mm. Marlon BetonMix opfylder materialekravene til aggressivt miljø. BetonMix er i afbundet tilstand vand- og frostbestandigt.

Marlon BetonMix kan med fordel anvendes, hvor der ikke stilles store krav til slid- og trykstyrker, som f.eks. til faststøbning af pæle, mindre betonreparationer i ikke belastede bygningskonstruktioner, til afretning og udlægning af gulve, sokkelpuds og fugning m.m.

Ved reparations- og pudseopgaver på gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, olie, fedt og løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet mat udseende, og er svagtsugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Marlon BetonMix tilsættes ca. 2,4 l koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. BetonMix blandes i en egnet tvangsblander, eller i balje/spand med boremaskine påsat piskeris, der blandes indtil en letbearbejdelig konsistens er opnået. Blandetiden er min. 5 min. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for maks 60 min.

Marlon BetonMix udlægges/støbes i op til ca. 40 mm lagtykkelse, efter ledere med retholt og pudses/glittes. Marlon BetonMix kan også påføres med almindeligt murerværktøj. For store udsving i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner.

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en mørtel/beton med god bearbejdningsevne og vedhæftning. Marlon BetonMix fremtræder med en naturgrå farve, som fremkommer ved blanding med portlandcement. Ved korrekt udført blanding vil farven altid fremtræde ens.

Nyudlagt beton skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes pudslaget.

Støbeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. BetonMix tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon BetonMix er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cemenbaseret støbebeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, kl. E.

Vandtilsætning
2,3-2,5 l pr. 25 kg.

Udbytte
Ca. 12,5 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
0-4: 10-40 mm. Retningsgivende.
0-8: 25-80 mm. Retningsgivende.

Bindemiddel
Portlandcement, CEM I 52,5 N (LA).

Forbrug
Ca. 25 kg pr. m2 ved en lagtykkelse på 1 cm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

 

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 35 MPa DS/EN 13892-2
Densitet (våd) Ca. 2200 kg/m3 DS/EN 1015-6
Konsistens Stiv plastisk - plastisk TI-B18(86)
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,02 % DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 0-4 mm 1000300  
DB-nr 5916477  
Varenr. 0-8 mm 10299  
Pr nr. 1740853  
Version 08.23 erst. 07.14  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000300
DS/EN 13813
Cementbaseret støbe- og reparationsmateriale.

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke NPD
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.