Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Specialbeton Bjælkemørtel
Spaltebeton F60

Spaltebeton F60

Lynbeton

Lynbeton

Produkter Specialbeton Bjælkemørtel
Specialbeton

Bjælkemørtel

Varenummer: 100038718P

Letflydende mørtel til tegloverligger

Standardvare

Choose worksite

Marlon Bjælkemørtel er en cementbaseret, færdigblandet tørmørtel, der efter tilsætning og blanding med vand fremtræder som en letflydende mørtel, med egenskaber der gør den særdeles velegnet til omstøbning af armeringsjern i bl.a. tegloverliggere. Marlon Bjælkemørtel er certificeret iht. DS/EN 998-2.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Bjælkemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Bjælkemørtel blandes med fordel i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt indtil der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 30 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon Bjælkemørtel pumpes/hældes i de udfræsede teglsten. Teglstenene, der danner den færdige overligger, er lukket i enderne og fugerne mellem stenene er ligeledes lukket med skumstrimlel eller anden form for udsparing, således at mørtlen bliver i overliggeren.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, holdes de færdigstøbte overliggere fugtigt i 1-2 uger efter udstøbning. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt at overliggerne beskyttes mod nedbør og evt. frost.

Forarbejde

Overfladen skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at opfugte overliggeren med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode inden mørtlen påføres. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Bjælkemørtel

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Bjælkemørtel er en cementbaseret, færdigblandet tørmørtel, der efter tilsætning og blanding med vand fremtræder som en letflydende mørtel, med egenskaber der gør den særdeles velegnet til omstøbning af armeringsjern i bl.a. tegloverliggere. Marlon Bjælkemørtel er certificeret iht. DS/EN 998-2.

  • Pumpbar
  • Letflydende
  • Specielt udviklet til tegloverliggere
  • Hurtig stykeudvikling
  • Skal kun tilsættes vand

Overfladen skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at opfugte overliggeren med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode inden mørtlen påføres. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Marlon Bjælkemørtel blandes med fordel i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt indtil der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 30 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Marlon Bjælkemørtel pumpes/hældes i de udfræsede teglsten. Teglstenene, der danner den færdige overligger, er lukket i enderne og fugerne mellem stenene er ligeledes lukket med skumstrimlel eller anden form for udsparing, således at mørtlen bliver i overliggeren.

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, holdes de færdigstøbte overliggere fugtigt i 1-2 uger efter udstøbning. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt at overliggerne beskyttes mod nedbør og evt. frost.

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Bjælkemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G, Cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

Miljø
Aggressivt.

Vandtilsætning
Ca. 0,16 l pr. 1 kg. tørmørtel.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 55 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8,0 MPa DS/EN 1015-11
Densitet 2000 kg/m3 DS/EN 1015-10
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000559  
Pr nr. 1740837  
Version 04.14 erst. 05.13  

 


 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000387

DS/EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type G: Udstøbningsmateriale til armerede kanaler/overligger.

 


Trykstyrke, 28 døgn
55 MPa
Vedhæftningsstyrke
NPD
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Vedhæftning
NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.