Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Montage- og elementmørtel Elementfugemørtel 45
Elementfugemørtel 35

Elementfugemørtel 35

Elementfugemørtel 60

Elementfugemørtel 60

Produkter Montage- og elementmørtel Elementfugemørtel 45
Montage- og elementmørtel

Elementfugemørtel 45

Varenummer: 100024025P

Pumpbar fuge- og understøbningsmørtel

Standardvare

Choose worksite

Marlon Elementfugemørtel er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel findes i varianterne 35 MPa, 45 MPa og 60 MPa. Ligeledes fås varianterne også i en vinterudgave (se separat datablad).

Marlon Elementfugemørtel er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel er fremstillet af portlandcement med vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningsstoffer. Marlon Elementfugemørtel indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Elementfugemørtel er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementfugemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Elementfugemørtel blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes fugen. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod udtørring.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Anvendelsesområder

Marlon Elementfugemørtel anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Elementfugemørtel 45

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Elementfugemørtel er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel findes i varianterne 35 MPa, 45 MPa og 60 MPa. Ligeledes fås varianterne også i en vinterudgave (se separat datablad).

Marlon Elementfugemørtel er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel er fremstillet af portlandcement med vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningsstoffer. Marlon Elementfugemørtel indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Elementfugemørtel er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.

  • Ekspanderende
  • Vedhæftningsforbedrende additiver
  • Standfast
  • Pumpbar
  • Elementsammenstøbninger fra 3 mm op til 60 mm
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Elementfugemørtel anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver.

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Marlon Elementfugemørtel blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes fugen. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod udtørring.

Marlon Elementfugemørtel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Elementfugemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar fugemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. 1.0 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Elementfugemørtel 45/60
Ekstra aggressivt miljø.

Vandtilsætning
35 MPa 14-15 % af tørpulvervægten.
45 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
60 MPa 15-16 % af tørpulvervægten

Åbningstid
Ca. 20-25 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 3-60 mm. Retningsgivende.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Cementtype
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
18 og 25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber 35 MPa 45 MPa 60 MPa Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 1 døgn > 10 MPa > 12 MPa > 14 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 7 døgn > 30 MPa > 45 MPa > 54 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn > 47 MPa > 53 MPa > 64 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 5,0 MPa > 7,0 MPa > 8,0 MPa DS/EN 1015-11
Ekspansion af frisk mørtel 0,2-0,4 %      
Luftindhold 5%     DS 423.15
Densitet (våd) Ca. 2100 kg/m3     DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement      
Kloridindhold 0,01 %     DS/EN 1015-17
Brandmodstandsevne  Klasse A1      

 


 

Information    
Varenr. 35 MPa 1000230  
DB-nr. 1461154  
Varenr. 45 MPa 1000240  
Varenr. 60 MPa 1000250  
Pr nr. 2172448  
Version 07.18 erst. 04.14  

 


 

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementfugemørtel 35  
Trykstyrke 28 døgn fck > 40 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 35 MPa
Elementfugemørtel 45  
Trykstyrke 28 døgn fck > 45 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 40 MPa
Elementfugemørtel 60  
Trykstyrke 28 døgn fck > 55 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 50 MPa
  03.2017

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.