Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel H35
Flydespartel HMF30

Flydespartel HMF30

Flydemørtel EKF 602LM

Flydemørtel EKF 602LM

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel H35
Udjævning af gulve

Flydespartel H35

Varenummer: 100049025

Selvnivellerende, hurtighærdende og slidstærk gulvspartel til industri

Standardvare

Choose worksite

Marlon Flydespartel H35 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret finkornet kvartssand. Produktets høje indhold af polymerer bevirker, at det har gode flydeegenskaber og høj slidstyrke. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydespartel H35 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Udførelse

Flydespartlen hældes, eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor det tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 5 og 10 mm, der kan udlægges i én arbejdsgang. Med fordel kan flydespartlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/redskab, til fuldstændig planhed. Under normale forhold, ved ca. +20°C kan flydespartlen betrædes efter ca. 1-2 timers afbinding og klarer tungere trafik, efter ca. 1-3 døgn. Åbningstiden er ca. 15-20 min.

Efterbehandling

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel H35 er en slidstærk selvnivellerende flydemørtel der anvendelse som toplag i industri-, produktions- og lagerlokaler, hvor der stilles store krav til slidstyrke og planhed. Overfladen kræver normalt ikke yderlig støvbinding. Ved renoverings- eller reparationsopgaver forfyldes/oprettes med Marlon Flydespartel H25 eller HG25 (grov). Der primes mellem lagene med Marlon Primer FL (se separat datablad på Marlon Primer FL). Marlon Flydespartel H35 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Flydespartel H35

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel H35 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret finkornet kvartssand. Produktets høje indhold af polymerer bevirker, at det har gode flydeegenskaber og høj slidstyrke. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Hurtighærdende
  • Slidstærk topbelægning til tung industri
  • Pumpbar
  • Selvnivellerende
  • Volumenstabil
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Flydespartel H35 er en slidstærk selvnivellerende flydemørtel der anvendelse som toplag i industri-, produktions- og lagerlokaler, hvor der stilles store krav til slidstyrke og planhed. Overfladen kræver normalt ikke yderlig støvbinding. Ved renoverings- eller reparationsopgaver forfyldes/oprettes med Marlon Flydespartel H25 eller HG25 (grov). Der primes mellem lagene med Marlon Primer FL (se separat datablad på Marlon Primer FL). Marlon Flydespartel H35 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Flydespartlen hældes, eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor det tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 5 og 10 mm, der kan udlægges i én arbejdsgang. Med fordel kan flydespartlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/redskab, til fuldstændig planhed. Under normale forhold, ved ca. +20°C kan flydespartlen betrædes efter ca. 1-2 timers afbinding og klarer tungere trafik, efter ca. 1-3 døgn. Åbningstiden er ca. 15-20 min.

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning og i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Flydespartel H35 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret, flydespartel beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
18-20 % af tørpulvervægten (4,8 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
15-20 min. afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 5-10 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 35 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 8 MPa DS/EN 13892-2
Flydemål 155-160 mm (Ring 50 x 22 mm) SS 923519
Svind, 28 døgn 0,70-0,90 ‰ DS/EN 13872
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,002 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  
Rullende hjul test Meget god. Slidt materiale < 0,1 mm SS 137241

 


 

Information    
Varenr. 1000490  
Pr nr. 2179690  
DB-nr. 1549911  
Version 06.14 erst. 11.12  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000490
DS/EN 13813
CT-C35-F8-SH100
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger

 


 

Reaktion ved brand NPD
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke F8
Overfladehårdhed SH100
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.