A solid solution

Nordisk NHL bliver del af MARLON Gruppen

Efter næsten 20 års samarbejde mellem Nordisk NHL og Marlon Tørmørtel, hvor Marlon Tørmørtel har produceret Nordisk NHL´s mørtler, har de to selskaber valgt et endnu tættere samarbejde.

Fra og med den 1. februar 2021 har ejer af MARLON Gruppens selskaber Martin Ladegaard overtaget ejerskabet af Nordisk NHL fra tidligere ejer og direktør Niels Nygaard. Niels Nygaard fortsætter i virksomheden som direktør.

 

Overtagelsen er foretaget for at samle kræfterne under MARLON og styrke kendskabet og udbredelsen af Naturlig hydraulisk kalk og mørtel fra Nordisk NHL på det nordiske marked.

 

Alle aftaler med leverandører og samhandelsaftaler med forhandlere forbliver som de er, ligesom alle medarbejderne i Nordisk NHL fortsætter i det nye set up.

 

Direktør og ejerleder for MARLON Gruppen Martin Ladegaard udtaler: ”De mange års upåklagelige samarbejde har vist, at de to virksomheder har kunne skabe fantastiske produkter og få tilfredse og glade kunder. Med de nye tiltag, er det håbet, at vi kan nå endnu bredere ud til vores nordiske kunder og hen ad vejen også styrke og udvikle vores produktportefølje”.

 

Direktør i Nordisk NHL Niels Nygaard udtaler: ”Jeg har længe ønsket at fokusere yderligere på produktudvikling, kundeservice og et bredere salg til vores nordiske kunder. Med denne aftale tager virksomheden et stort skridt i denne retning og jeg ser meget frem til det nye og tættere samarbejde”.