Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Næste skridt i den grønne omstilling hos Marlon Tørmørtel

26. oktober 2023

I forlængelse af de optimeringer, der udløste DI’s landsdækkende Initiativpris i 2022, har Marlon nu taget næste skridt mod en mere bæredygtig fremtid og installeret et stort solcelleanlæg på taget af den nyeste lagerbygning.

Solenergi til drift af virksomheden

Idet Marlon har høstet de mulige gevinster ved initiativer som kraftig reduktion af spild, brug af genanvendt plast i emballage, samt nedbringelse af elforbrug, er de næste skridt i den grønne omstilling af virksomheden af lidt mere kompliceret karakter.

Det store solcelleanlæg, der er taget i brug sidst på året 2022, er installeret af den lokale virksomhed FKSol Aps og vil årligt levere ca. 200.000 kWh grøn el til virksomhedens drift. Mængden af elektricitet fra anlægget svarer til det årlige forbrug hos 50 familier.

Når solen er på sit højeste, producerer anlægget mere strøm end Marlon kan forbruge. Derfor leveres den overskydende strøm ud til elnettet, hvor andre forbrugere får gavn af den grønne energi.

Men når der er færre solskinstimer, producerer det nye anlæg omvendt ikke tilstrækkeligt med strøm, til at dække Marlons forbrug.

Det er derfor hensigten i de kommende år at udnytte en del af de øvrige tagflader på virksomheden til flere solcelleanlæg og dermed sikre en stor del af elforsyningen gennem solenergi fra tagene.

Større bevidsthed om klimaaftryk

Hos Marlon er bæredygtighed en integreret del af strategien og det nye solcelleanlæg er et af de initiativer der er nødvendige, for at nedbringe Marlons CO2-aftryk.

Virksomheden har gennem året 2022 arbejdet på at afdække dens emissioner, og beregne hvor stor en udledning, det svarer til i CO2. Målet er at lave et decideret klimaregnskab i indeværende år, blandt andet for at beregne effekten af de mange initiativer virksomheden udfører.

Samtidigt med klimaregnskabet vil virksomheden opstille konkrete mål for nedbringelse af CO2-udledningen de kommende år, blandt andet ved hjælp af solenergi.