A solid solution
RepMix 20

Betonrenovering

RepMix 20

Hurtighærdende reparationsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon RepMix 20 er en cementbaseret, 1-komponent, hurtighærdende reparationsmørtel, der kun skal tilsættes vand.

Fordele
  • Kun tilsætning af vand
  • Kontrolleret afbindingstid
  • Alsidig anvendelse
  • Stopper hurtigt utætheder
  • God vedhæftning til overfladen
Andvendelsesområder

Marlon RepMix 20 er et alsidigt reparationsprodukt, der er sammensat til indendørs og udendørs reparationsopgaver, faststøbning af dåser, rør, lukning af huller m.m. samt til tætning af beton, hvor der ikke forekommer sivende vand inden for de første 20 min.

Forarbejde

Før et reparationsarbejde påbegyndes, sikres et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov, så størst mulig vedhæftning opnås.

Blanding

Afmålt blandevand, 200-210 ml/kg, hældes op i en plastikspand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Blanding foretages manuelt med murerske, eller der håndblandes. Grundet produktets kortere bearbejdningstid, opblandes kun den mængde mørtel, der kan anvendes, før begyndende afbinding indtræffer – typisk 15-20 min.

Udførelse

Marlon RepMix 20 anvendes direkte efter blanding. Produktet påføres med egnet murerværktøj eller formes i hånden. Hvis arbejdet udføres hurtigt, kan produktet påføres med stålbræt og glittes over til finish med et filtsebræt. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +1 °C. Tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Efterbehandling

I varme perioder kan det være nødvendigt at beskytte RepMix 20 mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder beskyttes betonen i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand, straks efter brug. Hærdet Marlon RepMix 20 kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret reparationsbeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Blandingsforhold 
200-210 ml/kg – 1 del vand til 3 dele pulver

Materialeudbytte
1 kg tørpulver svarer til 0,5 l vådmørtel

Anvendelsestid
+10 °C 50 min. / +20 °C 15-20 min

Lagtykkelse
10 –100 mm

Konsistens
Plastisk

Farve
Grå

Lagringstid
12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
1 og 8 kg plastspand samt 15 kg plastsæk.

 

Information    
Varenr. 1 kg 100056401  
Varenr. 8 kg 100056408  
Varenr. 15 kg 100056415  
Version 12.23  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 23
DoP 1000564

EN 1504-3
1073
Cementbaseret reparationsbeton til metode 3.1 Manuel påføring

 


 

Trykstyrke > 10 MPa Class R1
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
Brandbarhed Klasse A1
Termisk kompatibilitet Del 1 Gennemsnitlige revner ≤ 0,05 mm,
Ingen revner ≥ 0,1 mm,
ingen delaminering
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4