A solid solution
Thixotropic F

Flydemørtel

Thixotropic F

Forankringsmørtel med tixotropiske egenskaber

Produktbeskrivelse

Marlon Thixotropic F er en specielt formuleret tørmørtel baseret på Portlandcement, pozzolaner, polymerer og en række additiver der ved sin sammensætning optimerer styrke og svind karakteristika (krymp).

Marlon Thixotropic F indeholder en vigtig mængde polymer, som øger vedhæftningen. Produktets specielle sammensætning giver mørtlen en plastisk/flydende konsistens under bevægelse/pumpning, så snart pumpning stopper får Marlon Thixotropic F tixotropiske egenskaber og forbliver stabil.

Fordele
  • Injektion af beskadigede betonkonstruktioner
  • Kan anvendes under vand
  • Ekspanderende i den plastiske fase
  • Tixotropisk konsistens
  • Pumpbar
  • Spændingsfattig
  • Øget vedhæftning til substratet
  • Polymermodificeret
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Thixotropic F er specielt designet til at injicere mindre hulrum, revner og faststøbningsopgaver af bolte, armeringsjern, gevindstænger m.m. i beton, mur og granit som typisk er lodrette og neden-op støbninger. Marlon Thixotropic F kan ligeledes anvendes til injektionsopgaver under vand og til forankringer.

Forarbejde

For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget/emnet skal der være rengjort for støv, olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Stærksugende underlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Blanding

Det anbefales kraftigt at blande Marlon Thixotropic F med en højkapacitets automatisk kontinuerlig blandepumpe (uden mørtelbeholder). Blandevandet skal værre rent og med en maks. temperatur på 20°C. Dette sikre en plastisk og anvendelig mørtel med korrekte egenskaber. Mindre blandinger kan blandes i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat to-bladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Blandetiden bør være min 5 min. Anvendelsestiden er under normale forhold ved 20°C ca. 25-30 min. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter forarbejdning- og hærdetiden.

Udførelse

Konsistensen ved fast støbningsopgaver skal være plastisk/creamagtig, ved opstart anbefales det at starte med maksimal vandtilsætning også reducere vandmængden til korrekt og ønsket konsistens. Ved forankring af bolte, føres slangen helt ind i borehullet og trækkes ud som hullet fyldes. Umiddelbart efter at borehullet er fyldt, placeres bolten. Det anbefales at følge anvisninger fra bolteleverandør. Ved understopning etableres der forskalling eller støbeform med fyldning fra en side.

Efterbehandling

Støbte reparationer over vandoverfladen skal beskyttes mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. med Marlon Curing B75 eller løbende eftervanding. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod hurtig udtørring.

Begrænsninger

Bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet mørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Thixotropic F er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsstem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Type CC.

Cementtype
Portland cement.

Farve
Grå.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand (Dmaks) 0,3 mm.

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
28-30 % af tørpulvervægten. (5,0-5,4 l pr. 18 kg).

Udbytte
Ca. 11,5 l. pr. 18 kg.

Emballagetype
18 kg plastsæk.

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn > 20 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 2 døgn > 30 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 1 døgn > 4 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 2 døgn > 7 MPa DS/EN 12190
Luftindhold 2-3 % DS/EN 1015-7
Ekspansion af frisk mørtel 1-2 %  
pH-værdi Ca. 12  
Kloridindhold < 0,02 vægt % DS/EN 1015-17
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000670  
Pr nr. 4341890  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000670
EN 1504-6
1073-CPR-171-03
Betonreparationsprodukt til forankring af armeringsstænger.

 


 

Udtrækningsstyrke Flytning < 0,6 mm ved belastning på 75 Mpa
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Brandmodstandsevne A1