A solid solution
Elementfugemørtel

Kloakrenovering
Montage- og elementmørtel

Elementfugemørtel

Pumpbar fuge- og understøbningsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Elementfugemørtel er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel findes i varianterne 35 MPa, 45 MPa og 60 MPa. Ligeledes fås varianterne også i en vinterudgave (se separat datablad).

Marlon Elementfugemørtel er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel er fremstillet af portlandcement med vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningsstoffer. Marlon Elementfugemørtel indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Elementfugemørtel er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • Ekspanderende
  • Vedhæftningsforbedrende additiver
  • Standfast
  • Pumpbar
  • Elementsammenstøbninger fra 3 mm op til 60 mm
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Elementfugemørtel anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Blanding

Marlon Elementfugemørtel blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Udfugning af betonelementer

Marlon Elementfugemørtel pumpes direkte ind i de vandrette og/eller lodrette elementfuger med egnet pumpestudse i fugetykkelser fra 3 mm og op til 60 mm i bredden. Den færdigblandede mørtel trykkes efterfølgende i fugen, og den endelige finish kan udføres med egnet værktøj. Forarbejdningstiden er ca. 20-25 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes fugen. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod udtørring.

Begrænsninger

Marlon Elementfugemørtel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementfugemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Elementfugemørtel er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar fugemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. 1.0 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Elementfugemørtel 45/60
Ekstra aggressivt miljø.

Vandtilsætning
35 MPa 14-15 % af tørpulvervægten.
45 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
60 MPa 15-16 % af tørpulvervægten

Åbningstid
Ca. 20-25 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 3-60 mm. Retningsgivende.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Cementtype
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
18 og 25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber 35 MPa 45 MPa 60 MPa Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 1 døgn > 10 MPa > 12 MPa > 14 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 7 døgn > 30 MPa > 45 MPa > 54 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn > 47 MPa > 53 MPa > 64 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 5,0 MPa > 7,0 MPa > 8,0 MPa DS/EN 1015-11
Ekspansion 0,2-0,4 %      
Luftindhold 5%     DS 423.15
Densitet (våd) Ca. 2100 kg/m3     DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement      
Kloridindhold 0,01 %     DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 35 MPa 1000230  
DB-nr. 1461154  
Varenr. 45 MPa 1000240  
Varenr. 60 MPa 1000250  
Pr nr. 2172448  
Version 07.18 erst. 04.14  

 


 

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementfugemørtel 35  
Trykstyrke 28 døgn fck > 40 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 35 MPa
Elementfugemørtel 45  
Trykstyrke 28 døgn fck > 45 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 40 MPa
Elementfugemørtel 60  
Trykstyrke 28 døgn fck > 55 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 50 MPa
  03.2017