A solid solution

Produktbeskrivelse

Marlon Blokspartel er en cementbaseret spartelmasse, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet består af cement og klæbeforbedrende additiver samt et tilslagsmateriale med kornstørrelsen (Dmaks) 1 mm. Marlon Blokspartel har særdeles gode klæbeegenskaber og bearbejdelighed.
Fordele
  • Gode spartel- og klæbeegenskaber
  • Vand- og frostbestandig
  • Tilsat klæbeforbedrende additiv
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Blokspartel anvendes til spartling af vægge og facader hvor materialet typisk er af porebeton/gasbeton, letklinkerbeton el.lign. Anvendes på vand- og lodrette flader, både uden- og indendørs, samt i vådrum.

Forarbejde

Underlaget skal være fast og rengjort for løstsiddende partikler, støv eller anden forurening. Stærkt sugende underlag kan med fordel primes med Marlon primer FL (se separat datablad) inden spartelmassen påføres.

Blanding

Manuel blanding fortages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Det anbefales at tilsætte ¾ af vandmængden i spand/balje, derefter tørpulveret og en efterfølgende effektiv blanding imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt til der opnås en klumpfri og letbearbejdelig masse, efterfulgt af 5 min. henstand og genoprøring.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vandrette eller lodrette flade med stålspartel eller andet egnet materiel. Marlon Blokspartel kan spartles på tørre og fugtige underlag, forarbejdningstiden er ca. 3 timer ved en temperatur på +20°C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden og hærdetiden.

Efterbehandling

Når spartelmassen er gennemtør, kan den videre efterbehandling fortages med de fleste vådrumssystemer, puds- og malingsprodukter.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Blokspartel bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C, eller over + 30°C. Tåler ikke frost i hærde og afbindingsperioden.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres umiddelbart efter brug. Hærdet Blokspartel kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type GP. Cementbaseret blokspartel.

Tilsætningsstoffer
Klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Moderat.

Vandtilsætning
Ca. 25-26 vægtprocent af tørpulvervægten. 3,7-3,9 l/sæk.

Anvendelsestid
3 timer ved 18-22°C.

Lagtykkelse
Ca. 1-5 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Cementtype
Portlandcement.

Tørretid
12-24 timer (afhængigt af lagtykkelse og temperatur).

Farve
Hvid.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
15 kg plastsæk.

Information    
Varenr.
1000356
 
Pr nr.    
Version
11.15 erst. -
 

 


 

 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000356

EN 998-1
Pudsemørtel type GP: Universalklæbemørtel til ind- og udvendig brug.

 


 

Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient
≤ 7
Varmeledningsevne/densitet
NPD