A solid solution
Finishspartel B15

Lim og håndspartel

Finishspartel B15

Hurtighærdende, standfast spartelmasse til finishopgaver

Produktbeskrivelse

Marlon Finishspartel B15 er en hurtighærdende cementbaseret spartelmasse, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret, baseret på special cement og har en smidig og bearbejdelig, pastalignende konsistens.

Fordele
  • Hurtighærdende
  • Spartling og udbedring af betonskader
  • Mange anvendelsesmuligheder
  • Særdeles god bearbejdelighed
  • Lagtykkelser fra 2-30 mm
  • Svindkompenseret
  • Ud- og indvendig brug
  • Betongrå
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Finishspartel B15 anvendes inden- og udendørs til reparationsopgaver, spartling af betonskader, udfyldning af mindre revner og huller, finishopgaver m.v., hvor overfladen typisk er af beton, cementpudslag eller andre egnede mineralske materialer. Kan anvendes som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingsystemer.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag kan være tørt, men det anbefales at fugte underlaget til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Blanding

Marlon Finishspartel B15 tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Før blanding hældes vandet først i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i minimum 3 min., indtil der opnås en klumpfri, pastalignende konsistens.

Udførelse

Marlon Finishspartel B15 kan påføres med stålspartel eller egnet murerværktøj i lagtykkelsen fra 2-30 mm (retningsgivende). Ønskes der en glat overflade kan spartlen trækkes over med en glat stålspartel, eller overfladen kan filtses efter den har sat sig, efter ca. 45-60 min., afhængig af temperatur og underlag. Forarbejdningstiden er ca. 30 min. ved 20°C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger, både åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

I varme perioder skal spartellaget beskyttes med Marlon Curing B75 mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder skal spartellaget i de første hærdedøgn beskyttes (evt. med vintermåtter) mod nattefrost, hård vind m.v.

Begrænsninger

Opgaver med Marlon Finishspartel B15 bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden. Udendørs spartellag skal ligge min. 7 hærdedøgn ved +10°C, før de udsættes for frost.

Rengøring

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Finishspartel B15 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Finishspartel B15 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Finishspartel B15 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret hurtighærdende spartelmasse.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 0,3 mm.

Tilsætningsstoffer
Polymer og specielle additiver.

Miljø
Aggressivt

Farve
Beton grå.

Vandtilsætning
24-25 % af tørpulvervægten.
(3,9-4,2 l pr. 15 kg.)

Anvendelsestemperatur
+5°C til +30°C.

Åbningstid
Ca. 30 min.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 15 kg.

Lagtykkelse
2-30 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Special cementer.

Forbrug
Ca. 1,5 kg. tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
15 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000354  
Pr nr.
4298191
 
Version 03.17 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000354
EN 998-1
171-03
Funktionsmørtel type GP:
Hurtighærdende cementbaseret spartel til indvendig og udvendig brug.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusions koefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD