A solid solution
Fliseklæb

Lim og håndspartel

Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæb C1, E

Produktbeskrivelse

Marlon Fliseklæb er en cementbaseret, kunststoffliselim med god vedhæftning, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • God og smidig bearbejdelighed
  • Ud- og indvendig brug
  • Limning af de fleste isoleringsplader
  • Keramiske fliser og klinker
  • Lagtykkelser op til 5 mm
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Fliseklæb anvendes til ind- og udendørs montering af keramiske fliser, marmor, skifer, natursten, pur, glasuld- og rockwoolplader på underlag af beton, puds, porebeton, kalciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægninger, spartelmasser m.m. Produktet anvendes både på vand- som lodrette flader.

Marlon Kombiklæb anvendes i forbindelse med indstøbte gulvvarmekabler, kølerum, gulvvinyl og andre steder, hvor der stilles krav til en fleksibel klæber med god vedhæftning (se separat datablad).

Forarbejde

Underlaget skal være fast og rengjort for løstsiddende partikler, støv eller anden forurening. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Marlon Universalrens. Sugende underlag som puds, spartelmasser, beton m.m. primes med Marlon Primer FL inden påsmøring af fliseklæberen (se brugsanvisning for Marlon Primer FL).

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde ¾ af vandmængden i spand/balje, derefter tørpulveret. Nu blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, til der opnås en klumpfri og let bearbejdelig masse.

Blandetiden er 4-5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Marlon Fliseklæb er nu klar til brug og bør anvendes inden for 4 timer.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med stålspartel eller andet egnet materiel. Påfør ikke Marlon Fliseklæb på større flader, end fliser/klinker kan placeres inden for ca. 25 min., ellers dannes der hud på limen. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides ned i den endnu fugtige klæb, da der opnås fuld dækning af flisens bagside. Korrektion af de nynedlagte fliser/klinker kan under normale forhold foretages inden for 15 min. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden.

Arbejde med Marlon Fliseklæb bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C, eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Fliseklæb er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Vandtilsætning
5,2-5,4 l pr. 20 kg sæk.

Gangbar
24 timer ved +20°C.

Fugning
48 timer ved +20°C.

Anvendelsestid
Ca. 3-4 timer, afhængigt af temperatur.

Udbytte
1,5 kg/l

Lagtykkelse
2-5 mm. Retningsgivende.

Farve
Grå.

Klassificering
EN 12004: C1, E.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Forbrug    
Tandspartel størrelse Kg pr. m2  
4 x 4 mm Ca. 1,2  
6 x 6 mm Ca. 1,7  
8 x 8 mm Ca. 2,5  
10 x 10 mm Ca. 3,1  

 


 

Information    
Varenr. 1000595  
Pr nr. 4166391  
Version 06.17 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 7
DoP 1000595
EN 12004
Klæbemiddel til keramiske fliser

 


 

Brandbarhed Klasse F
Høj indledende trykstyrke ≥ 0,5 N/mm2
Høj indledende trækstyrke efter varmepåvirkning ≥ 0,5 N/mm2
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning ≥ 0,5 N/mm2
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tøpåvirkning ≥ 0,5 N/mm2