A solid solution
Kombiklæb

Lim og håndspartel

Kombiklæb

Cementbaseret fleksibel fliseklæb C2, T, E, S1

Produktbeskrivelse

Marlon Kombiklæb er en cementbaseret, kunststofforstærket fliselim med god fleksibilitet, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • God fleksibilitet
  • Ud- og indvendig brug
  • Vand- og frostbestandig
  • Kunststofforstærkende additiv
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Kombiklæb anvendes til montering af keramiske fliser, skifer, natursten, glasuld- og rockwoolplader på underlag af beton, puds, gulvvinyl, gipsplader, eksisterende flisebelægninger, spartelmasser m.m. Produktet anvendes både på vandrette og lodrette flader (glider ikke) og i forbindelse med indstøbte gulvvarmekabler, kølerum og andre steder, hvor der stilles krav til en fleksibel klæber med god vedhæftning til underlaget.

Forarbejde

Underlaget skal være fast og rengjort for løstsiddende partikler, støv og anden forurening. Sugende underlag som puds, spartelmasser, beton m.m. primes med Marlon Primer FL inden påføring af Kombiklæb (se brugsanvisning for Marlon Primer FL). Glatte overflader som vinyl og maling slibes let ru med sandpapir for at sikre korrekt vedhæftning til underlaget. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde ¾ af vandmængden i spand/balje og derefter tilsætte tørpulveret, der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letbearbejdelig masse. Blandetiden er 4-5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Fliselimen er nu klar til brug, og bør anvendes inden for 4 timer

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vandrette eller lodrette flade med stålspartel eller andet egnet materiel. Påfør ikke lim på større flader, end at fliserne/klinkerne kan placeres inden for ca. 25 min., ellers dannes der hud på limen. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides ned i den endnu fugtige klæber, så der opnås fuld dækning af flisens bagside. Korrektion af de nye nedlagte fliser/klinker kan, under normale forhold, foretages inden for 15 min. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden. Arbejde med fliselim bør ikke foregå ved temperaturer under +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Kombiklæb er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Vandtilsætning
25-26 vægt % (5,0-5,2 l pr. 20 kg sæk)

Gangbar
24 timer ved +20°C.
Fugning 48 timer ved +20°C.

Materialeforbrug
1-4 kg/m².

Anvendelsestid
Ca. 4 timer, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
5 mm.

Farve
Grå.

Klassificering
EN 12004: C2, T, E, S1.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
18 kg plastsæk.

 

Information    
Varenr. 1000599  
Pr nr. 2381776  
Version 06.14 erst. 05.14  

 


 

Forbrug    
Tandspartel størrelse Kg pr. m2  
4 x 4 mm ca. 1,0  
6 x 6 mm ca. 1,5  
8 x 8 mm ca. 1,9  
10 x 10 mm ca. 2,4  

 


 


Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 13
DoP 1000599
EN 12004
Forbedret fleksibel og cementbaseret klæbemiddel med udvidet åbningstid og reduceret slip.

 


 

Brandbarhed   Klasse F
Høj indledende trykstyrke ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter varmepåvirkning ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tøpåvirkning ≥ 1 N/mm²