A solid solution
Kombiklæb LET

Lim og håndspartel

Kombiklæb LET

Fleksibel letvægtsklæber C2, T, E, S1

Produktbeskrivelse

Marlon Kombiklæb LET er en kunststofforstærket og støvreduceret cementbaseret letvægtsklæber, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Klæberen består af cement, klæbeforbedrende additiver, kvartssand samt et mineralsk let tilslag som forøger rækkeevnen og forbedrer produktets bearbejdelighed. Er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • God fleksibilitet
  • Lang åbningstid
  • Ekstra smidig konsistens
  • Støvreduceret
  • 30% længere rækkevidde
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Kombiklæb LET anvendes til montering af keramiske fliser, skifer, natursten, glasuld- og rockwoolplader på underlag af beton, puds, gulvvinyl, gipsplader, eksisterende flisebelægninger, terrazzo, spartelmasser m.m. Betonelementer skal være ældre end 2 mdr. Produktet anvendes både på vand- som lodrette flader (glider ikke), og i forbindelse med indstøbte gulvvarmekabler, kølerum og andre steder hvor der stilles krav til en fleksibel klæber med god vedhæftning til underlaget.

Forarbejde

Underlaget skal være fast og rengjort for løstsiddende partikler, støv og anden forurening. Sugende underlag som puds, spartelmasser, beton m.m. primes med Marlon Primer FL inden påføring af Marlon Kombiklæb LET (se brugsanvisning for Marlon Primer FL). Glatte overflader som vinyl og maling slibes let ru med sandpapir for at sikre korrekt vedhæftning til underlaget. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde ¾ af vandmængden i spand/balje og derefter tilsætte tørpulveret, der blandes grundigt imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt indtil der opnås en klumpfri og let bearbejdelig masse. Blandetiden er 4-5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand, genopblanding og fliselimen er nu klar til brug. Bør anvendes inden for 4 timer.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med stålspartel eller andet egnet materiel. Påfør ikke klæberen på større flader, end fliser/klinker kan placeres inden for ca. 30 min., inden der dannes hud på klæberen. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides ned i den endnu fugtige klæber således der opnås fuld dækning af flisens bagside. Efterjustering af de nynedlagte fliser/ klinker kan under normale forhold foretages inden for 20 min. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetiden. Arbejde med fliseklæb bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C, eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærdeperioden.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Kombiklæb Let er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Vandtilsætning
5,7-6,0 l pr. 18 kg sæk.

Gangbar
24 timer ved +20°C.

Fugning
48 timer efter udlægning ved +20°C.

Densitet
1,35 kg/liter oprørt med vand.

Materialeforbrug
0,8-3 kg/m².

Anvendelsestid
Ca. 4-5 timer, afhængig af temperatur.

Lagtykkelse
2-5 mm.

Farve
Grå.

Klassificering
C2, T, E, S1.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
18 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000597  
Pr nr. 4166607  
Version 09.15 erst. -  

 


 

Forbrug    
Tandspartel størrelse Kg pr. m2  
4 x 4 mm ca. 0,8  
6 x 6 mm ca. 1,3  
8 x 8 mm ca. 1,8  
10 x 10 mm ca. 2,1  

 


 


Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000597
EN 12004
Forbedret fleksibel og cementbaseret klæbemiddel med udvidet åbningstid og reduceret slip.

 


 

Brandbarhed   Klasse F
Høj indledende trykstyrke ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter varmepåvirkning ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning ≥ 1 N/mm²
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tøpåvirkning ≥ 1 N/mm²