A solid solution
Elementfugemørtel Vinter

Montage- og elementmørtel

Elementfugemørtel Vinter

Pumpbar fuge- og understøbningsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Elementfugemørtel Vinter er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel Vinter findes i varianterne 35, 45 og 60 MPa.

Marlon Elementfugemørtel Vinter er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel Vinter er fremstillet af portlandcement med frysepunktssænkende, vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningstoffer. Marlon Elementfugemørtel Vinter indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Elementfugemørtel Vinter er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • Ekspanderende
  • Frysepunktssænkende additiver
  • Standfast
  • Pumpbar
  • Elementsammenstøbninger fra 3 mm op til 60 mm
  • Temperaturer ned til -5°C
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver. Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes i temperaturområdet -5°C til +5°C.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Underlaget skal ligeledes være isfrit ved udstøbningen.

Blanding

Marlon Elementfugemørtel Vinter blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Udfugning af betonelementer

Marlon Elementfugemørtel Vinter pumpes direkte ind i de vandrette og/eller lodrette elementfuger med egnet pumpestudse i fugetykkelser fra 3 mm og op til 60 mm i bredden. Den færdigblandede mørtel trykkes efterfølgende i fugen, og den endelige finish kan udføres med egnet værktøj. Forarbejdningstiden er ca. 20-25 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon Elementfugemørtel Vinter tåler ikke temperaturer under -5°C i de første hærdedøgn. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementfugemørtel Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Elementfugemørtel Vinter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar fugemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. 1.0 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende, frysepunktssænkende og stabiliserende additiver.

Miljø
Elementfugemørtel 45/60 Vinter Ekstra aggressivt miljø.

Vandtilsætning
35 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
45 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
60 MPa 15-16 % af tørpulvervægten

Udlægningstemperatur
Mellem -5°C til +5°C.

Åbningstid
Ca. 20-25 minutter, afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg

Lagtykkelse
Ca. 3-60 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
18 og 25 kg plastsæk samt big bags.

 

Egenskaber 35 MPa 45 MPa 60 MPa Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 1 døgn > 10 MPa > 10 MPa > 14 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 7 døgn > 24 MPa > 24 MPa > 40 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa > 45 MPa > 50 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 5,0 MPa > 7,0 MPa > 8 MPa DS/EN 1015-11
Ekspansion af frisk mørtel 0,2-0,4 %      
Luftindhold 5%     DS 423.15
Densitet (våd) Ca. 2000 kg/m3   DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement    
Kloridindhold 0,01 %     DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 35 MPa 1000235  
Varenr. 45 MPa 1000245  
Varenr. 60 MPa 1000255  
Pr nr. 2172448  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 & Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementfugemørtel 35 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 40 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 35 MPa
Elementfugemørtel 45 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 45 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 40 MPa
Elementfugemørtel 60 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 50 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 47 MPa
  03.2017