A solid solution
Accelerator T30

Øvrige produkter

Accelerator T30

Hærdningsaccelerator til beton og mørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Accelerator T30 er et brugsklart, flydende tilsætningsstof, som tilsættes betonen under blandeprocessen. For at sikre en homogen dispersion skal der påregnes længere blandetid.

Fordele
  • Tidlig styrkeudvikling
  • Kan anvendes sammen med anden plastificering
  • Tilsættes direkte med blandevandet
Anvendelsesområder

Marlon Accelerator T30 kan anvendes til alle typer beton og mørtel hvor der ønskes en høj tidlig styrkeudvikling. Marlon Accelerator T30 fremmer betonhærdningen ved både lave og høje temperaturer.

Dosering

Marlon Accelerator T30 doseres direkte i blandevandet. Dosering ligger retningsgivende fra ca. 2-6 % af cementvægten, eller fra 160 ml op til 500 ml pr. 20-25 kg sæk, alt efter beton- eller mørteltype og den ønskede virkning. Doseringen er vejledende, og for at opnå det ønskede resultat, kan der med fordel udføres en testblanding først.

Blanding

Marlon Accelerator T30 tilsættes sammen med rent vand. Blandetiden er ca. 3-5 min. alt efter beton- eller mørteltype. For at reducere vandtilsætningen i betonen eller mørtlen, kan der tilsættes plastificering, som Marlon Superplast PC40 (se separat datablad).

Rengøring

Værktøj og blandeudstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Accelerator T30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Densitet
1,14 kg/l

PH-værdi
11

Kloridindhold
< 0,10 %

Tørstof
22 %

Dosering i % af cementvægt
2-6 %

Viskositet
Let flydende

Udseende
Hvid lugtfri væske

Emballage
10 l dunk

Pr nr.
4345728