A solid solution
Antifrost V15

Øvrige produkter

Antifrost V15

Frostvæske til beton og mørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Antifrost V15 er en tyktflydende væske, baseret på uorganiske salte. Marlon Antifrost V15 sænker frysepunktet i cementbaserede produkter og sikrer at hærdningsprocessen forekommer, selv ved minusgrader.

Fordele
  • Sænker frysepunket i mørtler og beton ned til -15°C
  • Anvendelig sammen med anden plastificering
  • Tilsættes direkte med blandevandet
Anvendelsesområder

Marlon Antifrost V15 anvendes til beton og cementmørtler hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15°C. Virkningen af Antifrost V15 kan variere og afhænger af hvilke cementtyper og hvilke delmaterialer der anvendes. Alle data er baseret på laboratorieforsøg. Faktiske målte data kan variere på grund af ovennævnte omstændigheder og er uden for vores kontrol.

Blanding

Marlon Antifrost V15 tilsættes sammen med rent vand. Blandetiden er ca. 2 til 3 min., alt efter beton- eller mørteltype. For at reducere vandtilsætningen i betonen eller mørtlen, kan der tilsættes plastificering, som Marlon Superplast PC20 eller Marlon Superplast PC40. Se separat datablad.

Opbevaring

Min. 24 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Rengøring

Værktøj og blandeudstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Densitet
1,35 kg/l

PH-Værdi
8

Kloridindhold
< 0,10 %

Tørstof
42 %

Viskositet
Let flydende væske.

Pr nr.
4345621

Emballage
1 l flaske samt 20 l dunk.

Temperatur (ºC) Dosering (i forhold til pulvervægten)
  25 kg Mørtel 1:10 25 kg beton 1:3
Ned til -5oC 0,15 l 0,40 l
Ned til -10oC 0,35 l 0,70 l
Ned til -15oC 0,70 l 1,20 l