A solid solution
Curing B75

Øvrige produkter

Curing B75

Silikatbaseret curingmembran

Produktbeskrivelse

Marlon Curing B75 leveres som en klar væske, baseret på en silikatopløsning, der er sprøjtbar.

Fordele
  • Eliminerer risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind
  • Høj effektivitet - forhindrer vandfordampning
  • Giver optimalt hærdningsforløb
  • Fri for olie, voks og paraffin
  • Kan efterfølgende viderebehandles med pudslag eller maling
  • Let at påføre
Anvendelsesområder

Marlon Curing B75 anvendes som curing på beton eller mørtel. Når Marlon Curing B75 kommer i berøring med betonoverfladen, dannes en film, derforhindrer vandfordampning og dermed udtørring. I færdigblandet beton bevares dermed muligheden for hærdningsprocessens normale forløb, svindrevner minimeres, og betonen kan udvikle den forventede kvalitet. Da Marlon Curing B75 ikke indeholder olie, voks og paraffin, efterlades ingen film, der kan forringe efterfølgende vedhæftning af pudslag eller maling.

Udførelse

Marlon Curing B75 påføres med egnet sprøjteudstyr. Marlon Curing B75 skal påføres snarest muligt efter, at betonoverfladen er fri for overfladevand. Sprøjtedysen holdes i en afstand af ca. 45 cm fra betonoverfladen og føres frem og tilbage for at sikre en ensartet overfladedækning. Sprøjtetrykket må holdes konstant for at opnå det bedste resultat. Lodrette flader skalfugtes med vand før påsprøjtning af Marlon Curing B75 for at undgå absorbering. Det er vigtigt, at Marlon Curing B75 påføres i et jævnt og tyndt lag. Undgå “søer”, da dette kan resultere i revnedannelse.

Dosering

Som standarddosering anbefales 0,1-0,2 l/ m2 (5-10 m2/l), afhængigt af underlagets porøsitet.

Begrænsninger

Anvend ikke Marlon Curing B75, når temperaturen i omgivelserne er +3°C og derunder.

Rengøring

Marlon Curing B75 fjernes fra sprøjteudstyr og værktøj med rent vand straks efter brug. Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk. Sprøjtedyser, hvori Marlon Curing B75 er udtørret, rengøres med egnet rensevæske.

Opbevaring og holdbarhed

Marlon Curing B75 har en lagerholdbarhed på 12 måneder ved indendørs opbevaring (+5°C til +35°C) i uåbnet originalemballage. Skal beskyttes mod længerevarende sollys og frost.

Standarder

Marlon Curing B75 opfylder kravene til 75 % tilbageholdelse af vand. (Afprøvet efter ASTM C309. Målt effektivitet: > 85 %).

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Sprøjtbar silikatopløsning.

Udseende
Klar væske.

Pr nr.
4348080

Emballagetype
10 l dunk samt 1000 l palletank.