A solid solution
Graffiti Rens

Øvrige produkter

Graffiti Rens

Rengøringsmiddel til rengøring af graffitihærgede overflader

Produktbeskrivelse

Marlon Graffiti Rens er et effektivt rengøringsmiddel til fjernelse af graffiti og skygger. Graffiti Rens fjerner graffiti fra alle naturlige sten, mursten, beton, umalede metaloverflader eller områder hvor højtryksrensning ikke er praktisk. Graffiti Rens fjerner alle typer graffiti uden at beskadige den underliggende overflade ved blot at bruge en højtryksrenser.

Fordele
  • 1-komponet
  • Fjerner graffiti på porøse og umalede metaloverflader
  • Hurtigvirkende og effektivt
  • Lugtsvag
  • Miljøvenligt produkt
Udførelse

Marlon Graffiti Rens er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påfør Graffiti Rens med pensel, rulle, eller sprøjtes på udsatte område, hvor det efter få minutter, alt efter alderen på malingen, begynder at opløse malingen.

Det kan anbefales at bearbejde overfladen med en skurebørste/kost med stive børster. Efter endt virketid afskylles grundigt med varmt vand, evt. benyttes en hedvandsrenser. Gentag behandlingen hvis resultatet ikke er tilfredsstillende og rens grundigt med vand inden endnu en påføring af Graffiti Rens.

Efter behandlingen er udført, kræves der ikke yderligere efterbehandling, men Graffiti Rens må ikke udtørre inden det afskylles/rengøres med vand.

Bemærk: Graffiti Rens har en mindre effektivitet under lave temperaturer.

Rengøring

Pensler, ruller og sprøjtepistoler renses med vand umiddelbart efter brug.

Sikkerhed

Graffiti Rens er lokalirriterende. Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller og handsker. I tilfælde af kontakt med øjnene eller huden, vaskes der med masser af vand og søg om nødvendigt lægehjælp.

Teknisk information

Konsistens 
Flydende væske

Fortynding
Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet

Farve
Gullig

Anvendelsestemperatur
+8C° og +35°C

Forbrug
100 – 200 g/m

Påføring
Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte

Åbningstid
Ca. 5-10 min ved +20°C

Emballage
5 og 20 kg dunk

Opbevaring
Min 12 måneder i lukket emballage. Opbevares tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn