A solid solution
Graffiti Stop

Øvrige produkter

Graffiti Stop

Beskyttelsesemulsion som forhindrer graffiti i at trænge ind

Produktbeskrivelse

Marlon Graffiti Stop er en klar 1-komponent væske som er sammensat af silikone elastomer. Graffiti Stop fylder overfladens porer med en olie- og vandafvisende barriere, som forhindrer graffiti at trænge dybt ind, uden at påvirke dampgennemtrængeligheden. Graffiti Stop danner en permanent imprægnering/film, som kun skal påføres en gang, i modsætning til andre traditionelle systemer.

Når underlaget er beskyttet med Graffiti Stop, fjernes graffiti nemt med koldt vand ved højtryksrensning, ca. 100 bar, uden brug af andre kemikalier.

Fordele
 • 1-komponet
 • Min. 15 afrensninger med koldt vand
 • Miljøvenlig, ingen kemikalier/rensemidler til fjernelse af graffiti
 • Anvendes på alle mineralske og ikke sugende overflader med én primer
 • Hydrofobisk
 • Diffusionsåben
 • Varmestabil
 • Kan pigmenteres
 • Lav VOC-formulering
Anvendelsesområder

Marlon Graffiti Stop anvendes på alle overflader som potentielt kan blive udsat for graffiti og ved plakatfrigivelse, så som:

 • Alle typer af naturlige stenmaterialer
 • Mursten, betonblokke eller betonoverflader
 • Malet træ
 • Malede overflader som kan tåle højtryksrensning
Forarbejde

Overfladen der skal behandles, skal være tør og fuldstændig ren for støv, snavs, fedt, olie, slibestøv m.m. Sandblæsning eller højtryksrensning anbefales. Optimal udførselstemperatur er mellem +5C° og +30°C., og aldrig under +5°C pga. emulsionens frysepunkt.

Udførelse

Underlaget der ønskes behandlet med Marlon Graffiti Stop udføres som anvist ’’step by step". Inden behandling med Graffiti Stop, skal evt. primer have dannet film, herefter kan Marlon Graffiti Stop påføres med pensel, malerrulle eller sprøjte. På ru og ulige overflader vil en sprøjte være at foretrække. For grundig imprægnering bør Graffiti Stop påføres i et enkelt lag. På meget porøse overflader kan andet lag Graffiti Stop påføres, hvis nødvendigt, 20 min. efter ved +20°C. Det anbefales altid at teste på et mindre område inden brug.

På sugende underlag
Step 1: Graffiti Stop (150-200 g/m²)

På sugende underlag, med reduceret farveændring af den oprindelige underlag.
Step 1: Primer FN (100 g/m²)
Step 2: Primer V (30-50 g/m²)
Step 3: Graffiti Stop (150-200 g/m²)

På ikke-sugende underlag
Step 1: Primer V (30-50 g/m²)
Step 2: Graffiti Stop (150-200 g/m²)

Rengøring

Pensler, ruller og sprøjtepistoler renses med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Konsistens
Flyende væske

Fortynding
Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet

Farve
Gennemskinnelig, tørre klart

Anvendelsestemperatur
+5C° og +30°C.,

Tørretid
Ca. 3-4 timer ved 20°C. (60% relativ fugtighed) Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20 °C.

Anbefalet mængde
150 – 250 g/m2

Påføring
Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte

Åbningstid
Ca. 20 min ved 20°C

Emballage
5 og 20 kg dunk, samt IBC 1000 kg.  

Opbevaring
Min 12 måneder i lukket emballage. Opbevares tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Malkode (93)
00-1

Ubehandlet  Påført:  Påført: 
  Graffiti stop Primer FN
    Primer V
    Graffiti Stop