A solid solution
Latexbinder SR

Øvrige produkter

Latexbinder SR

Vandfast primer og latextilsætning

Produktbeskrivelse

Marlon Latexbinder SR er en modificeret latex (SBR)-emulsion, udviklet til sikring af vedhæftning mellem gammel og ny beton og som additiv til cementbaserede mørtelblandinger. Marlon Latexbinder SR forbedrer klæbeevnen, øger vedhæftningen mellem ny og gammel beton, forøger slidstyrken og giver mørtel/beton større modstandsdygtighed mod frost og kemiske påvirkninger.

Fordele
  • 1-komponent, klar til brug
  • Forbedrer vedhæftning til beton, murværk, pudslag m.v.
  • Forøger beton og mørtels slidstyrke og vejrbestandighed
  • Forbedret bearbejdelighed
  • Forenelig med alle typer hydrauliske bindemidler
Anvendelsesområder

Marlon Latexbinder SR, opblandet i en cementvælling (svumme), anvendes til forbedring af vedhæftningen mellem gammel og ny beton/mørtel. Marlon Latexbinder SR anvendes ligeledes som blandevæske i cementbaserede produkter til forbedring af brugsegenskaberne. Marlon Latexbinder SR anvendes også som primer til forbehandling af underlaget før udlægning af spartelmasser, flydeanhydrit og lignende produkter.

Forarbejde

Underlag, der skal repareres, svummes eller primes, skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam, løse partikler og anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning. Ved reparationsopgaver på betonunderlag skal det afrensede underlag fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. Hvis betonoverfladen ikke er svagt sugende, er der risiko for vedhæftningssvigt. Armeringsstål afrenses til anbefalet afrensningsgrad, og der afsluttes med omhyggelig rengøring af reparationsstedet, f.eks. med støvsugning eller ved brug af oliefri trykluft. Umiddelbart herefter påføres armeringsstål/ jern en armeringsprimer som Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad). Korrosionsbeskyttelsen skal være dækkende og fri for defekter, også på bagsiden af armeringsstålet. Til slut renses hele reparationsarealet med eksempelvis oliefri trykluft.

Blanding som svumme

1 del Marlon Latexbinder SR + 1 del rent vand + 3 dele frisk cement (volumen) blandes til en lind konsistens ved langsomt at tilsætte cementen til væsken. Cementvællingen (svumme) kostes grundigt ind i den forberedte, svagt sugende betonoverflade. Der omrøres under brug for at hindre bundfældning. Efterfølgende reparation/toplag (slidlag, pudslag m.v.) skal udføres ‘vådt i vådt’ med svummen. Hvis svummen når at tørre ”mat” ud inden toplaget påføres, skal der svummes på ny. Det er vigtigt at svummen ikke når at tørre ud, da dette kan medføre vedhæftningssvigt.

Blanding som primer

Anvendes Marlon Latexbinder SR som primer, påføres den fortyndede Latexbinder SR overfladen med sprøjte, vandkande, kost eller malerrulle og kostes/børstes derefter grundigt ned i overfladen. Det skal undgås, at der dannes primersøer. Ved arbejde med Marlon Latexbinder SR anvendes der gummihandsker og beskyttelsesbriller af hensyn til fare for sprøjt. Desuden er det vigtigt med god ventilation. Marlon Latexbinde SR må ikke anvendes på træ. Til underlag af træ anvendes Marlon Primer FL.

Blandingsforhold til beton

Marlon Latexbinder SR kan tilsættes i betonblandinger, i forholdet 10 l Latexbinder SR til 50 kg cement.

Begrænsninger

Beskyt den friske mørtel mod frost. Afbundet mørtel og cementvælling skal kasseres. Ved temperaturer under +10°C anbefales det at bruge varmt vand (op til +30°C) for at fremme afbindingstiden. Normale vinterforanstaltninger gældende for cementbaserede materialer skal følges. Ved temperaturer over +35°C skal emballage med Marlon Latexbinder SR opbevares i skygge, og der anvendes koldt blandevand.

Rengøring

Sprøjter, koste, maleruller, værktøj og andet materiale, der har været i forbindelse med Marlon Latexbinder SR, rengøres med vand straks efter brug. Tørret Latexbinder SR kan være svær at fjerne.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Modificeret latex (SBR)-emulsion.

Udseende
Hvid væske.

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
10 l dunk.

Pr. nr. 
4373163
 

Marlon Latexbinder SR anvendt som svummemørtel
  Blandingsforhold
Cement 3 dele
Marlon Latexbinder SR 1 1 del
Vand 1 del

 


 

Marlon Latexbinder SR som primer  
  Blandingsforhold   Forbrug koncentreret
Underlag Latexbinder SR Vand liter/m2 m2/liter
Ikke-sugende 1 1 0,2 5
Normalt sugende 1 3 0,1 15
Kraftigt sugende 1. behandling 1 5 0,2 5
Kraftigt sugende 2. behandling 1 3    

 


 

Information    
Varenr. 1000543  
Version 08.16 erst. -