A solid solution
Silan WR

Øvrige produkter

Silan WR

Vandafvisende imprægneringsvæske til mineralske overflader

Produktbeskrivelse

Marlon Silan WR er en vandig alkylalkoxysilan emulsion, der anvendes til behandling af de fleste absorberende mineralske overflader, hvor der ønskes en vandafvisende imprægnering, hvilket sikrer behandlede materialer en klar forbedring mod frost/tø påvirkninger. Marlon Silan WR leveres koncentreret med 50 % aktivt stof opblandet med vand. Lavere koncentration er mulig ved tilsætning af yderlig vand. Marlon Silan WR reagerer med mineralske materialers kapillære overflade og danner en usynlig vandafvisende barriere, som ikke tillader vandindtrængning uden at ændre damptranspiration.

Fordele
  • Farveløs
  • Særdeles høj reduktion af vandabsorption
  • Ingen dannelse af overfladiske film
  • UV bestandig
  • Beskytter effektivt mod klorider- og saltindtrængning
  • VOC-fri
  • Langtidsvirkning
  • Kan tilsættes blandevandet til tørmørtel/beton
Anvendelsesområder

Marlon Silan WR er særligt velegnet som vandafvisende imprægnering på porøse byggematerialer, såsom sandsten, mursten (tegl), terrakotta, cementfliser, cementbaseret puds og beton m.m. Marlon Silan WR kan også erstatte/tilsættes blandevandet i tørblandinger.

Forarbejde

Overfladen der skal behandles, skal være tør, ren og absorberende for at sikre en dyb indtrængning. Ikke-absorberende materialer der ikke skal behandles, afdækkes da Marlon Silan WR kan danne en overfladisk film, der med tiden hærder og kan være svær at fjerne. I tilfælde af utilsigtet forurening kan filmen fjernes med rengøringsmidler, der normalt anvendes til fjernelse af silikone eller opløsningsmiddel til fjernelse af maling.

Udførelse

Overfladen der skal behandles, skal være tør, ren og absorberende for at sikre en dyb indtrængning. Behandlingen påføres ved at sprøjte ”vådt i vådt” til mætningspunkt. Optimalt resultat opnås typisk ved 2-3 påføringer, men afhænger af materialet, der behandles. Børste eller malerrulle kan også anvendes, men udførsel kan være vanskeligere på grund af produktets lave viskositet. Anvendelse/behandling i stærk vind eller regn skal undgås. Optimal udførselstemperatur er mellem 5°C og 30°C, og aldrig under 0°C pga. emulsionens frysepunkt.

Begrænsninger

Overflader, der allerede er behandlet med et imprægneringsmiddel, tillader ikke længere penetration af andre silan vandige opløsninger, og den ikke-absorberende væske kan medføre pletter og misfarvninger på overfladen, som kan være svære at fjerne. Er overfladen behandlet med et ukendt produkt, er det altid nødvendigt at lave test for at undgå enhver uønsket behandlingseffekt, samt mulige kromatiske ændringer. En yderligere imprægnering på materialer med utilstrækkelig eller defekt imprægnering/behandling kan kun efterbehandles med produkter, der er fremstillet med lignende kemiske baggrund som Marlon Silan WR.

Forbrug

Forbrug afhænger af underlagets sugeevne samt indtrængningsdybden. Forbrug på porøse og stærkt absorberende overflader kan være mere end 1 l/m² (fortyndet) i dette tilfælde skal der anvendes en mere fortyndet opløsning. Det rigtige forbrug kan kun bestemmes ved at der testes.

Dosering

Imprægnering:
Den koncentrerede Marlon Silan WR skal fortyndes med vand, anbefalet koncentration er mellem 5-20 % af blandevandet (ca. 1 del Marlon Silan WR til 9 dele vand).

Tilsætning til mørtel- eller betonblanding:
Den koncentrerede Silan WR tilsættes den færdige tørblanding og efterfølgende blandevand, alternativ tilsætning i blandevandet. Anbefalet koncentration er 0,1-1,0 % Marlon Silan WR af cementvægten.

Rengøring

Sprøjte, ruller og børster renses med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Konsistens
Vandig væske

Udseende
Mælkehvid væske

Kemi
Alkyl silan

pH-værdi
6-8

Vægt (20°C)
0,94 g/ml

Aktivt indhold
50 %

Kompatibilitet
Alkaliske bindemidler

Opbevaring
12 måneder i lukket emballage. Opbevares ved temperaturer mellem 5°C og 40°C