A solid solution
Superplast PC40

Øvrige produkter

Superplast PC40

Højeffektivt superplast til SCC beton og mørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Superplast PC40 er baseret på modificerede polycarboxylater med forbedrede, stabiliserende egenskaber. Marlon Superplast PC40 har fremragende dispergeringsegenskaber, der sikrer optimal udnyttelse af cementers og puzzolaners bindemiddelegenskaber. Marlon Superplast PC40 er chloridfri og leveres som en gylden væske.

Fordele
  • Doseres i blandevandet
  • Mange anvendelsesmuligheder
  • Vandreduktion op til 40 %
Anvendelse

Marlon Superplast PC40 tilhører den nye generation af højeffektive superplastificeringsmidler, designet til brug i flydebeton og højstyrkebeton, hvor der er behov for et lavt vandindhold. Marlon Superplast PC40 er særdeles velegnet til produktion af selvkompakterende beton og som flydemiddel, hvor der er behov for, at betonen selv kan flyde ud. Marlon Superplast PC40 kan også anvendes som højeffektiv vandreduktion i plastiske og stivplastiske betoner, hvor der ønskes et minimalt forbrug af vand og dermed en højere styrke i kraft af et væsentligt forbedret vand-/cementtal.

Dosering

Som standarddosering anbefales 0,5-1,2 vægt % af cement + puzzolan. Endelig dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding. Den udmålte mængde Marlon Superplast PC40 tilsættes sammen med blandevandet.

Overdosering

En dobbelt dosering af den anbefalede mængde resulterer i en forøget bearbejdelighed, længere afbindingstid og, i visse tilfælde, separation.

Opbevaring og holdbarhed

Marlon Superplast PC40 har en lagerholdbarhed på 12 måneder ved indendørs opbevaring (+5ºC til +40ºC) i uåbnet originalemballage. Skal beskyttes mod længerevarende sollys og mod frost.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Polycarboxylater

Udseende
Gylden væske.

Aktive komponenter
Polycarboxylater m.m.

Frysepunkt
0°C

Normale bivirkninger
Virker luftindførende ved plastisk konsistens.

Overdosering
Vil give retardering, forøget bearbejdelighed, bleeding/separation.

Mal-kode
00-1 (1993)

Tørstofindhold
22,0 ± 1.0 %

PH-værdi
6,0 ± 1,0

Emballagetype
1 og 10 l dunk.

Pr. nr. 
4373198