A solid solution
Universalrens

Øvrige produkter

Universalrens

Universal afrensnings- og affedtningsmiddel

Produktbeskrivelse

Marlon Universalrens er et koncentreret afrensnings- og affedtningsmiddel, baseret på fedtsyreestere og overfladeaktive stoffer m.m. Marlon Universalrens indeholder ingen alifatiske eller aromatiske opløsningsmidler, og er let biologisk nedbrydelige ifølge OECD’s retningslinier.

Fordele
  • Let alkalisk og lugtsvag
  • Let biologisk nedbrydelig
  • Fortyndes op til 1:50 med rent vand
Anvendelsesområder

Marlon Universalrens er et industrielt afrensnings- og affedtningsmiddel, der anvendes til rengøring af værkstedsgulve, belægningssten, betonoverflader m.m. Marlon Universalrens er ligeledes velegnet til rengøring af last- og personbiler, maskiner i industrisektoren, affedtning af metaloverflader før en evt. overfladebehandling m.m. Marlon Universalrens kan ofte erstatte organiske opløsningsmidler, hvis produktet anvendes ufortyndet.

Forberedelse

Betongulve, belægningssten, malede eller epoxybehandlede overflader skal før påføring af Marlon Universalrens være fri for løse partikler. Grov forurening fjernes med spartel, børste eller lignende.

Anvendelse

Til nye og gamle ubehandlede betongulve, belægningssten m.m., hvor der er nedsivning af olie eller gammelt størknet olie, anvendes Marlon Universalrens ufortyndet. Til almindelig rengøring kan Marlon Universalrens fortyndes med vand op til forholdet 1:50, afhængigt af opgaven. Marlon Universalrens påføres det forurenede område med børste, stiv kost eller forstøvningssprøjte. Lad Marlon Universalrens virke i 10-15 min., herefter spules med rent, koldt vand. Er der stadig spor af olie gentages behandlingen. Ved gammelt størknet olie, kan det være nødvendigt at gentage behandlingen flere gang. Brug aldrig varmt vand da dette vil medføre, at evt. rester af oliepartikler bliver fortyndet og vil trænge dybere ned i overfladen. Ved arbejde på lodrette flader skal der arbejdes fra neden og op efter. I modsat fald vil det løse snavs fra forureningen trænge ind i den tørre flade nedenunder.

Rengøring

Værktøj og blandeudstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Universalrens er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Densitet
1,02 kg/l

PH-Værdi
9-9,5 ufortyndet

Opløselighed i vand
Fuldstændig

Pr nr.
4348910

Emballage
1 l flaske

Retningslinjer for fortynding med rent vand
Let snavsede overflader, alm. rengøring 1:50 dele vand
Afrensning af middelsnavsede overflader 1:20 dele vand
Rengøring af fastgroet skidt, affedtning 1:5 dele vand
Til specialrengøring af beton, forurenet af olie Ufortyndet