A solid solution
Betonpuds

Pudse- og opmuringsmørtel

Betonpuds

Fiberforstærket cementpuds C100/400

Produktbeskrivelse

Marlon Betonpuds er et fiberforstærket, færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, vedhæftningsforbedrende og plastificerende tilsætningsstoffer, samt ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til aggressiv miljøklasse. Betonpuds er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig

Fordele
  • Fiberforstærket
  • Vedhæftningsforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Betonpuds kan med fordel anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles krav til pudslagets robusthed f.eks. sokler, ydervægge på kældre, trapper og lignende udsatte steder. Ligeledes kan betonpuds anvendes til forskellige reparationsopgaver i ikke belastede bygningskonstruktioner.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en mørtel/beton med god bearbejdningsevne og vedhæftning. Marlon Betonpuds fremtræder med en naturgrå farve, som fremkommer ved blanding med portlandcement. Ved korrekt udført blanding vil farven altid fremtræde ens

Forarbejde

Ved reparations- og pudseopgaver på gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning.

Blanding

Marlon Betonpuds tilsættes ca. 2,2-2,6 l koldt vand pr. 20 kg tørmørtel. Betonpuds blandes i en egnet tvangsblander, eller i en balje/spand med boremaskine påsat piskeris, der blandes indtil en god bearbejdelig konsistens er opnået. Blandetiden er min. 5 min. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 60 min.

Udførelse

Betonpuds anvendes retningsgivende i lagtykkelser fra 5-8 mm. Betonpuds kastes på med pudse-/mureske eller trækkes på underlaget med traditionelt stål- eller pudsebræt. Afretning foretages med retholt og loddestok før pudsning foretages med pudsebræt/værktøj. For store udsving i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner.

Efterbehandling

Nypudsede flader skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes pudslaget.

Begrænsninger

Pudseopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Betonpuds tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Betonpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kontroleret kvartssand, (Dmaks) 2 mm.

Miljø
Aggressivt.

Vandtilsætning
Ca. 2,2-2,6 l pr. 20 kg tørmørtel.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 5-15 mm.

Forbrug/pudsning
Forbrug/pudsning: 2 kg pr. mm/m2.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk samt big bags

Information    
Varenr. 1000295  
Pr nr. 2179666  
Version 08.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000295
DS/EN 998-1
KC pudsemørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug.

 


 

Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD