A solid solution

Produktbeskrivelse

Marlon Finpuds er et tørmørtelprodukt på basis af vægtdoseret hydratkalk, portlandcement, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Finpuds er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Anvendelsesområde

Marlon Finpuds anvendes indvendigt i passivt miljø som slutpuds på grovpudsede vægge, eller direkte på gasbeton. Marlon Finpuds er ideel som underlag for bl.a. maling, tapet, glasvæv og lignende produkter.

Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

Blanding

Marlon Finpuds tilsættes rent vand (ca. 30- 32 vægtprocent) og blandes effektivt i ca. 10 min. i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med en langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. 3⁄4 dele af vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet under oprøring. Resten af vandet tilsættes til ønsket brugskonsistens. Der må efterfølgende ikke tilsættes mere vand og der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor ca. 2 timer.

Udførelse

Marlon Finpuds trækkes på med stålbræt i et jævnt lag på ca. 1 mm. Efterfølgende arbejde foretages normalt med en svamp eller filtsebræt til overfladen fremstår ensartet, jævn og glat. Forbruget er retningsgivende 2-3 kg pr. m2. Maksimal anbefalet lagtykkelse er 2 mm. Finpudsning af grovpudsede overflader bør først foretages, når grovpudsen er hvidtør.

Begrænsning

Finpudsning bør ikke udføres ved temperaturer under +5°C. Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, < 0,5 mm.

Miljø
Passivt.

Vandtilsætning
Ca. 30-32 % af tørpulvervægten (6-6,4 l pr. 20 kg)

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Max. 2 mm.

Forbrug/pudsning
Ca. 2-3 kg. pr. m2.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000465  
Pr nr. 1740829  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000465
EN 998-1
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD