A solid solution
Mineralitpuds

Pudse- og opmuringsmørtel

Mineralitpuds

Dekroativ puds med frilagte kvartsskærver

Produktbeskrivelse

Marlon Mineralitpuds er en tørmørtel med specielle egenskaber, der bevirker, at man kan bearbejde den friske pudsflade, så dens indhold af kvartsskærver kan frilægges ved afvaskning og afsluttende afsyring. Marlon Mineralitpuds leveres efter opgave, i standardhvid, grå eller indfarvet med lysægte mineralske pigmenter, tilsat kvartsskærver i farver og størrelser op til 4 mm, alt efter opgavens art og kundens ønsker.

Anvendelsesområde

Marlon Mineralitpuds anvendes såvel udvendig som indvendig, på alle faste mineralske vægflader. Murværk forsynes med en mineralsk underpuds. Den færdige Mineralitpuds er særdeles holdbar og robust over for mekaniske og vejrmæssige påvirkninger. Pudsen er velegnet til nye facader og ompudsning af gamle facader, herunder eksisterende udtjente mineralitpudsede facader. For reparation i gamle mineralitfacader, udføres et prøvestykke, hvorefter der udvikles og fremstilles en Mineralitpuds, der med lignende farve og struktur kan anvendes til partiel reparation efter skade, eller ved tilbygninger.

Forarbejde

På murværk med puds, skal den eksisterende puds have en styrke mindst tilsvarende en KC 35/65/650 mørtel. På blankt murværk udføres en tilsvarende underpuds. Afretning og sammenrivning afsluttes med afkostning med en stiv kost i vandrette strøg. På gasbeton og andre svage materialer skal der tages særlige hensyn. Eksisterende snavsede pudsoverflader rengøres omhyggeligt med nødvendige afrensningsmetoder, såsom affejning med tør kost, sandblæsning eller højtryksrensning. Ved begroninger af alger kan anvendes algemidler, efterfulgt af højtryksrensning.

Blanding

Marlon Mineralitpuds tilsættes rent vand til ønsket konsistens (ca.18 vægt %) efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander. Marlon Mineralitpuds tilsættes gradvis, under grundig omrøring, ca. 0,2 l vand/kg tørmørtel. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine, påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt, indtil der opnås en homogen mørtel. For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetid, fra blanding til blanding, være ens. Ensartet vandtilsætning og blandetid af mørtlen, er en forudsætning for et vellykket resultat. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Store pudsflader kan med fordel opdeles i felter ved hjælp af 5 mm tykke trælister, der opskæres i den ønskede fugebredde, så de får facon som et ligebenet trapez, med svagt spidsende sider. Listerne påsømmes med ståldykkere, så de vender den brede side udad. Listerne fjernes, når pudsen er hærdet. Inddeling i felter er praktisk, da det er meget vanskeligt at udføre sammenpudsninger i Mineralitpuds. Ved pudsning af hjørnefalser, kan man tildanne affasede lister, der påstiftes modsat den side man vil pudse. Når Mineralitpudsen er hærdet, fjernes listen og samlingen opstå dermed på hjørnet af falsen. Er underlaget stærkt sugende, forvandes der grundigt, således at underlaget er vandmættet, men stadig let sugende, hvorefter Mineralitpudsen kan påføres. Blanding påføres med glitske eller stålbræt, (ca. 3-5 mm jævnt lag, /ca. 8-13 kg/m²). Fladen afrettes derefter med trækbræt eller kardæske, og glittes/ komprimeres efterfølgende med stålbræt eller glitske, således pudsen fremstår helt tæt i overfladen. Når Mineralitpudsen har sat sig, afvaskes kalk-cementslammen på overfladen, således skærver og glimmer tydeligt fremstår frilagte. Herefter komprimeres pudslaget igen, for at sikre at skærverne og glimmer sidder tæt og fast i overfladen. Overfladen rengøres derefter med et pudsebræt påsat tykt skumgummi, der skylles i rent vand, for derefter at presse vandet ud af svampen, for så at trykke svampen mod fladen. Der kan med fordel bruges en vaskespand med ruller. Efter 3-4 døgns hærdning, gennemvandes alle fladerne, og vaskes derefter med vandfortyndet saltsyre, oppe fra og ned efter (32 % saltsyre og vand i forholdet 1:4). Der afsluttes med en grundig afskylning med rent vand af hele fladen.

Fugning

Trælisterne fjernes, og fugerne udfuges med egnet fugeske, der er 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder, holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelsen. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at mørtlen beskyttes mod nedbør og eventuel frost. Pudsning bør ikke udføres om vinteren og ved temperaturer under 5ºC. Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Kontrol

Marlon Mineralitpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kontrolordningen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og kontroleret ovntørret kvartssand samt granitskærver.

Miljø
Moderat

Vandtilsætning
Ca. 17-18 vægtprocent (4,4 l pr. 25 kg).

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,4 l vådmørtel.

Forbrug/pudsning
Ca. 25 kg pr. m² ved en lagtykkkelse på 1 cm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Information    
Varenr 1000555  
Pr nr.
2172413
 
Version 04.14 erstatter 11.12  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000555
DS/EN 998-1
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD