A solid solution
Mineralitpuds

Pudse- og opmuringsmørtel

Mineralitpuds

Færdigblandet, dekorativ overfladepuds med frilagte kvartsskærver

Produktbeskrivelse

Marlon Mineralitpuds er en tørmørtel med specielle egenskaber, der bevirker, at man kan bearbejde den friske pudsflade, så mørtlens indhold af kvartsskærver kan frilægges ved afvaskning og afsluttende afsyring.
Marlon Mineralitpuds fås i standardfarver og leveres på bestilling. Mineralitpuds kan også analyseres og kopieres fra eksisterende bygninger. Pudsen er farvet med lysægte, mineralske pigmenter og kan leveres i alle mineralske farvekategorier. Pudsen er tilsat kvartsskærver i størrelser fra 2-6 mm, afhængigt af opgavens art og kundens ønsker.

Anvendelsesområde

Marlon Mineralitpuds kan anvendes såvel udvendigt som indvendigt på alle faste, vægflader. Murværk forsynes med en mineralsk underpuds. Den færdige Mineralitpuds er særdeles holdbar og robust over for mekaniske og vejrmæssige påvirkninger. Pudsen er velegnet til nye facader og renovering af gamle facader. Ved reparation af gamle mineralitfacader pudses et prøvestykke, hvorefter der udvikles og fremstilles en Mineralitpuds, der med lignende farve og struktur kan anvendes til partiel reparation efter skade og ved tilbygninger. Ved delvis pudsning af en eksisterende bygning kan der forekomme farveforskelle.

Forarbejde

Underlaget til Marlon Mineralitpuds skal have en styrke, der som minimum svarer til KC 35/65/650 eller et lignende mineralprodukt med mindst tilsvarende styrke. Underlaget skal være rengjort for at sikre god vedhæftning til Mineralitpuds, og overfladen skal være ren og uden mørtelslam. Eksisterende pudsoverflader rengøres omhyggeligt med de nødvendige afrensningsmetoder, som affejning med tør kost, sandblæsning eller højtryksrensning. Ved algebegroning kan der anvendes algemidler. Der skal udvises stor forsigtighed ved evt. højtryksrensning. For at opnå en pæn mineralitoverflade stilles der høje krav til tolerancer på underlaget.

Blanding

Marlon Mineralitpuds bør tørblandes godt før tilsætning af vand. Det anbefales at blande flere sække ad gangen. Marlon Mineralitpuds tilsættes rent vand til ønsket konsistens (ca. 16-18 vægt-%, ca. 4,0-4,5 liter pr. 25 kg tørmørtel). Blanding udføres med egnet blandeværktøj i ca. 5-10 minutter, til der opnås en ensartet masse med ønsket konsistens (blandetid kan afhænge af blandeværktøj). Blandeprocessen skal udføres nøje og konsekvent for at undgå farvenuancer mellem blandingerne. Efter blanding bør mørtlen hvile før ny omrøring og påføring. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 minutter. Mørtel, der ikke bruges inden for åbningstiden, må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Store pudsflader kan med fordel opdeles i felter ved hjælp af trælister, der opskæres i den ønskede fugebredde, så de får facon som et ligebenet trapez. Listerne påsømmes med egnede ståldykkere, så de vender den brede side udad. Listerne fjernes, når pudsen er hærdet. Det anbefales, at antallet af samlinger holdes på et minimum, og at de placeres på de mest passende steder. Hvor meget der skal forvandes, vurderes ud fra underlaget. Er underlaget stærkt sugende, bør der vandes grundigt på forhånd. Når Minalitpuds påføres, bør underlaget være svagt sugende.Blandingen påføres med stålbræt (i et ca. 3-8 mm jævnt lag, afhængigt af størrelsen på skærverne) eller med andet egnet værktøj. Fladen afrettes derefter med trækbræt eller kardæsk, og glittes/komprimeres efterfølgende med stålbræt eller glitteske, så pudsen fremstår helt tæt i overfladen. Når Mineralitpudsen har sat sig, afvaskes kalk-cementslammen på overfladen, så skærver og glimmer tydeligt fremstår frilagt. Herefter komprimeres pudslaget igen for at sikre, at skærver og glimmer sidder tæt og fast i overfladen. Arbejdet skal udføres grundigt for at opnå et godt slutresultat. Overfladen rengøres derefter med et pudsebræt påsat tykt skumgummi, der skylles i rent vand. Vandet presses ud af svampen, hvorefter svampen trykkes mod fladen. Der kan med fordel bruges en vaskespand og rulle. Efter 2-4 døgns hærdning, gennemvandes alle flader grundigt og vaskes derefter med vandfortyndet saltsyre oppefra og ned (32 % saltsyre og vand, i forholdet 1:4). Syrevask må anses som en slutbehandling og kan ikke kompensere for manglende fremvasking af kvartsskærverne i det foregående fase. Der afsluttes med en grundig afskylning med rent vand på hele fladen. Syrevask kan gennemføres to gange efter behov. Luftfugtighed, temperatur og vindforhold vil i stor grad påvirke faserne i udførelsen.

Fugning
Vælger man at opdele facaden med fuger, skal trælisterne fjernes, og fugerne udfuges med egnet fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1-2 uger efter udførelsen. Dette kan opnås med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at mørtlen beskyttes mod nedbør og eventuel frost. Pudsning bør ikke foretages om vinteren og ved temperaturer under 5 °C (temperaturkrav gælder både luft og underlag/konstruktion i mindst 24 timer efter påføring). Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og kontrolleret, ovntørret kvartssand samt granitskærver. Afhængigt af opgavens art og kundens ønsker.

Vandtilsætning
Ca. 16-18 vægt-%, ca. 4,0-4,5 liter pr. 25 kg. Blandes til ønsket/korrekt konsistens.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,4 l vådmørtel.

Forbrug/pudsning
Forbrug varierer, afhængigt af tykkelse og tilslag. Normalt ca. 2,8 kg/m2 pr. mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Kontrol
Marlon Mineralitpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kontrolordningen.

Informationen i dette datablad bygger på vores nuværende kendskab til og erfaringer med produktet. Informationen i databladet er vejledende. Det er brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til den aktuelle anvendelse, samt at der foretages egenkontrol. Brugeren af ​​produktet bærer selv ansvaret, hvis produktet anvendes til andre formål end de anbefalede, eller hvis det bruges forkert.

 
 
Forhandler
Mineralittpuss selges i Norden av BC
Produkter AS
 
BC Produkter AS
Jacob Kjodesvei 15, NO-5232 Paradis, Norway
Tel: (+47) 55 60 40 57
Email: post@bcprodukter.no
www.mineralittpuss.no
Information    
Varenr 1000555  
Pr nr.
2172413
 
Version 04.14 erstatter 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000555
DS/EN 998-1
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendigt brug.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption
Wc2/C ≤ 0,20 kg/(m2•min0,5)
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD
Eksponering Aggressivt miljø/MX3.2

 

Mineralitpuds facade