A solid solution
Universalmørtel KC 50/50/700

Pudse- og opmuringsmørtel

Universalmørtel KC 50/50/700

Pudse- og fugemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 er et tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Universalmørtel er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret sand med en kontrolleret kornkurve.

Anvendelsesområder

Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 anvendes såvel ud- som indvendigt i moderat miljø til pudsning af middel- og svagtpåvirkede overflader, f.eks. mursten og letbetonvægge, hvor der ønskes en ensartet overflade. Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 anvendes også til fugning samt til forskellige reparations- og monteringsopgaver, eller som udkast til svagere mørtler. Marlon Universalmørtel tilsat den rette vandmængde efterfulgt af en effektiv blanding, giver en homogen og let bearbejdelig mørtel.

Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

Blanding

Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 tilsættes rent vand (ca. 16-18 vægtprocent) efterfulgt af effektiv blanding i ca. 10 min. i lukket tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt. Efter udtømning fra blandemaskinen må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

Udførelse

Pudsning: Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen med traditionelt mureværktøj. Opretning foretages med loddestok, retholt og kardæsk. Pudsning udføres med trækbræt eller rivebræt til den ønskede overflade er opnået. Ved udvendig og stærktsugende underlag af tegl eller porebeton, bør der grundes med samme eller stærkere mørtel.

Fugning: Den udkradsede fuge skal være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1-2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Ved korrekt udført blanding vil mørtelfarven altid fremtræde ens.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt efter udførelsen. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at mørtlen beskyttes mod nedbør og evt. frost.

Begrænsning

Pudsning bør ikke udføres om vinteren og ved temperaturer under +5°C. Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Universalmørtel KC 50/50/700 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Receptmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-2 mm.

Miljø
Moderat.

Vandtilsætning
Ca. 4-4,5 l pr. 25 kg.

Forbrug
Fugning: 8-10 kg/m² ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m²

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,65 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 5–15 mm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk, big bags samt løst.

Information    
Varenr. 1000424  
DB-nr. 5916474  
Pr nr. 1741434  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 23
DoP 1000424
EN 998-2
1073
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt

 


 

Trykstyrke (N/mm2) M1
Vedhæftningsstyrke (N/mm2) NPD
Indhold af klorider (%) NPD
Brandbarhed Klasse A 1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD
Holdbarhed NPD
Farlige stoffer NPD