A solid solution
Bjælkemørtel

Specialbeton

Bjælkemørtel

Letflydende mørtel til tegloverligger

Produktbeskrivelse

Marlon Bjælkemørtel er en cementbaseret, færdigblandet tørmørtel, der efter tilsætning og blanding med vand fremtræder som en letflydende mørtel, med egenskaber der gør den særdeles velegnet til omstøbning af armeringsjern i bl.a. tegloverliggere. Marlon Bjælkemørtel er certificeret iht. DS/EN 998-2.

Fordele
  • Pumpbar
  • Letflydende
  • Specielt udviklet til tegloverliggere
  • Hurtig stykeudvikling
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Bjælkemørtel anvendes til udstøbning af tegloverliggere, hvor der stilles krav til produktets letflydende konsistens.

Forarbejde

Overfladen skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at opfugte overliggeren med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode inden mørtlen påføres. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Blanding

Marlon Bjælkemørtel blandes med fordel i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt indtil der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 30 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon Bjælkemørtel pumpes/hældes i de udfræsede teglsten. Teglstenene, der danner den færdige overligger, er lukket i enderne og fugerne mellem stenene er ligeledes lukket med skumstrimlel eller anden form for udsparing, således at mørtlen bliver i overliggeren.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, holdes de færdigstøbte overliggere fugtigt i 1-2 uger efter udstøbning. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt at overliggerne beskyttes mod nedbør og evt. frost.

Begrænsning

Udstøbning med Marlon Bjælkemørtel bør ikke udføres om vinteren og ved temperaturer under +5°C. Der må ikke tilsættes stoffer der sænker frysepunktet.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Bjælkemørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Bjælkemørtel er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G, Cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

Miljø
Aggressivt.

Vandtilsætning
Ca. 0,16 l pr. 1 kg. tørmørtel.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 55 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8,0 MPa DS/EN 1015-11
Densitet 2000 kg/m3 DS/EN 1015-10
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000559  
Pr nr. 1740837  
Version 04.14 erst. 05.13  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000387

DS/EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type G: Udstøbningsmateriale til armerede kanaler/overligger.

 


Trykstyrke, 28 døgn
55 MPa
Vedhæftningsstyrke
NPD
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Vedhæftning
NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD