A solid solution
Beton Sealer VB

Udjævning af gulve

Beton Sealer VB

Slidstærk forsegling til betonflader

Produktbeskrivelse

Marlon Beton Sealer VB er en 1-komponent akrylbaseret dispersion, som kan påføres både tørre og fugtige betonoverflader. Den giver overfladen et slidstærkt, klart og mættet udseende.

Anvendelsesområde

Marlon Beton Sealer VB anvendes til imprægnering af cement- og betonbaserede overflader, som f.eks. gulve, indkørsler, terrasser, fliser m.m. Marlon Beton Sealer VB reducerer optagelse af skidt, støv, snavs og holder overfladen ren. God kemikaliebestandighed over for mange væsker. Hurtig tørring, giver en robust og glat overflade. Marlon Sealer VB gulner ikke, er UV-resistent, og er særdeles velegnet til såvel indendørs som udendørs brug. Fremragende vedhæftning, elasticitet, hårdhed og lang holdbarhed.

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for olie, fedt, snavs. Evt. afrensning kan foretages med egnet rensevæske eller højtryksrenser

Blanding

Marlon Beton Sealer VB leveres klar til brug. Før anvendelse af produktet, er det vigtigt at ”shake” dunken, således at væsken er helt homogen. Derefter hældes den ønskede mængde Beton Sealer VB op i egnet rullebakke eller sprøjtekar.

Udførelse

Marlon Beton Sealer VB kan sprøjtes, rulles, pensles eller kostes på. Ved udførelse med sprøjteudstyr, anvendes der egnet air-sprøjteudstyr. Ved udførelse med malerrulle, anvendes der en velegnet korthåret malerrulle. Der påføres 1 til 2 behandlinger, alt efter underlagets porøsitet. Anbefalet lagtykkelse pr. behandling, ca. 100 til 125 μm, eller teoretisk forbrug ca. 5 m2 pr. liter pr. behandling. Ønskes der ekstra kemikalieresistens, påføres der 2 behandlinger, der krydsrulles ved anden behandling. Marlon Beton Sealer VB er klæbefri efter ca. 15 min. ved +20°C og er brugsklar efter ca. 2 timer ved +20°C. Anden behandling kan fortages efter ca. 2 timer ved +20°C eller når overfladen er tør efter første behandling.

Efterbehandling

Det er vigtigt at beskytte overfladen mod evt. regn, støv og snavs, indtil den behandlede overflade er helt tør, afhærdet og brugsklar.

Begrænsning

Marlon Beton Sealer VB er diffusionsåben og derfor kan der forekomme afsmitning fra bildæk hvis produktet anvendes i garager. Produktet tåler ikke frost og skal opbevares frostfrit. Produktet kan anvendes ned til +5°C.

Rengøring

Udstyr og værktøj rengøres med rent vand.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Tørstofindhold
27 % vægt
25 % volumen

Mal-kode
00-1

Pr nr.
4346050

Rækkeevne
Teoretisk rækkeevne 5 m2 liter pr. behandling

Lagringstid
Marlon Beton Sealer VB har en lagerholdbarhed på 12 måneder. Skal opbevares frostfrit.

Emballage
10 og 20 l dunk og 1000 l palletank.