A solid solution
Flydespartel CS

Udjævning af gulve

Flydespartel CS

Slidstærkt og dekorativt cementbaseret gulvsystem

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel CS leveres færdigblandet og i en række dekorative farver. Udover farver, kan Marlon Flydespartel CS tilsættes en lang række dekorative tilslag, for at give gulvoverfladen forskellige nuancer, alt efter gulvets anvendelse og krav til design.

Fordele
  • Slidstærkt og dekorative overflader
  • Volumenstabil
  • Bredt anvendelsesområde i såvel bolig som til prestigebyggeri
  • Mange farve- og tilslagskombinationer
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel CS anvendes steder, hvor der ønskes et slidstærkt og samtidigt ekslusivt udseende. Marlon Flydespartel CS kan kombineres i mange farver og tilslag, og er særdeles anvendelig i stort set alle rum i boligen, til prestigebyggerier, i forretninger, hoteller, lufthavne, udstillinger, etc. Marlon Flydespartel CS er et specialprodukt, der kræver uddannet fagfolk for at sikre det ønskede resultat. Marlon henviser gerne til firmaer, der har erfaring med CS gulve.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 2-3 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad). Alternativt anvendes egnet Epoxy Primer der overdoseres med ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse.

Udlægning

Marlon Flydespartel CS hældes ud på gulvfladen. Man starter hvor det tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er ca. 10 mm, som kan udlægges i én arbejdsgang. Åbningstiden er ca. 30 min.

Efterbehandling

Nyudlagt Marlon Flydespartel CS skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger

Marlon Flydespartel CS må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning, i hærde- og afbindings tiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel CS kan kun fjernes mekanisk.

Farvepalette

Marlon Flydespartel CS leveres i en række dekorative farver. Farvekortet viser de standardfarver Marlon Flydespartel CS leveres i. Udover farver, kan Marlon Flydespartel CS, tilsættes en lang række dekorative tilslag, for at give gulvoverfladen forskellige nuancer, alt efter gulvets anvendelse og krav til design.

Kontrol

Marlon Flydespartel CS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret flydespartel, beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, fibre, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
19-20 % af tørpulvervægten.

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
Ca. 30 minutter afhængigt af temperatur.

Lagtykkelser
8-15 mm. Retningsgivende.

Trykstyrke
35 MPa efter 28 døgn.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

 

 

   

Sort 10495
Flydespartel CS G125

Lysgrå 10479
Flydespartel CS G212

Antracit 10496
Flydespartel CS G112

 

 

   

Grå 10498
Flydespartel CS G100

Hvid 10502
Flydespartel CS H225

Hvid terrazzo 10504
Flydespartel CS ULH350

 

 

   

Gul 10829
Flydespartel CS H518

Army grøn 10836
Flydespartel CS G434

Antik 10497
Flydespartel CS H304

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000498
DS/EN 13813
CT-C35-F7
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke F7
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD