A solid solution
Primer FL

Udjævning af gulve

Primer FL

Vandbaseret, koncentreret polymerprimer

Produktbeskrivelse

Marlon Primer FL er en vandopløselig primer bestående af bl.a. styren- og acrylatpolymer. Farven er mælkehvid ved påføring og bliver blank, når den tørrer.

Den koncentrerede primer skal blandes med vand inden påføring på underlaget. Marlon Primer FL har en god indtrængningsevne og sikrer samtidig en god vedhæftning til underlaget.

Fordele
  • Koncentreret - fortyndes med vand
  • Primer til mange forskellige underlag
  • God indtrængningsevne
  • Forbedrer vedhæftningen til underlaget
Anvendelsesområder

Marlon Primer FL anvendes til forbehandling af underlaget før udlægning af cementbaserede produkter, som flydemørtler, spartelmasser, flydeanhydrit m.m.

Primeren anvendes typisk ovenpå beton, betonelementer, spartelmasser, flydemørtler, træ, fliser og klinkegulve, og den forøger vedhæftningen mellem underlaget og det efterfølgende lag. På grund af sin gode filmopbygning på underlaget, forhindrer primeren også en for kraftig udsugning af blandevandet i det efterfølgende produkt (f.eks. flydemørtel).

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Af hensyn til primerens filmdannelse, må underlagets temperatur ikke være under +5°C. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i lokalet er mellem +10°C og +25°C.

Blanding

Se skema for blandingsforhold på den efterfølgende side

Udførelse

Marlon Primer FL påføres, i fortyndet tilstand, overfladen med primersprøjte, vandkande, kost eller malerrulle, og kostes/ børstes derefter grundigt ned i overfladen. Det skal undgås, at der dannes primersøer. Ved arbejde med Marlon Primer FL anvendes der gummihandsker og beskyttelsesbriller af hensyn til fare for sprøjt. Desuden er det vigtigt med god ventilation.

Begrænsninger

Der må ikke anvendes Primer FL ved temperaturer under +5°C.

Rengøring

Sprøjter, koste, malerruller, værktøj og andet materiale der har været i forbindelse med primeren rengøres straks efter brug med vand. Tørret primer kan være svær at opløse.

Kontrol

Marlon Primer FL er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Materialetype
Styren- og acrylatpolymer i væskeform.

Vægtfylde
1,00 g/cm³.

Tørretid
2-5 timer, afhængigt af temperatur og underlagets sugeevne.

Emballage
1, 10 samt 20 l plastdunk.

Lagringstid
Min. 6 mdr. i uåbnet emballage. Må ikke opbevares i direkte sollys.

Underlag Blandingsforhold Forbrug koncentreret
  Primer Vand liter/m2 m2/liter
Ikke sugende 1 1 0,15 7
Normalt sugende 1 3 0,10 10
Kraftigt sugende 1 6 0,20 5
2. gang 1 3    
Træ 5 1 0,20 5
Klinker/sten 1 1 0,15 7

 


 

Information    
Varenr. 1000540  
Pr nr. 4349227  
DB-nr. 1 l 2047309  
DB-nr. 10 l 1461170  
DB-nr. 20 l 1461171  
Version 07.14 erst. 01.11