A solid solution
Støvbinder SB (tidligere Sealer SB)

Udjævning af gulve

Støvbinder SB (tidligere Sealer SB)

Støvbinder og forstærkning af beton

Produktbeskrivelse

Marlon Støvbinder SB er en glasklar væske på basis af silikater (vandglas) som ved forkisling med beton, danner en mineralsk efterhærdning, der forstærker og tætner betonoverfladen. Reaktionen forhindrer støvdannelse og gør betonen vandafvisende. Marlon Støvbinder SB danner samtidig en barriere i betonen, der beskytter betonoverfladen mod skadelige stoffer som mineralolie, brændstof og salte, ligesom syreangreb på betonen reduceres kraftigt. Betonoverfladens kulør og karakteristika ændres ikke.

Fordele
  • Færdigblandet, klar til brug
  • Binder støv til hærdet beton
  • Forøger styrken i cementbaserede materialer
  • Tætner og beskytter beton mod skadelige stoffer
  • Vandafvisende
Anvendelsesområde

Marlon Støvbinder SB anvendes på alle cementbaserede overflader, typisk som forstærkning og støvbinding af betongulve i garager, parkeringsdæk samt til facader, sokler, fundamenter m.m. Da Marlon Støvbinder SB reagerer med cement, kan behandling kun anvendes i forbindelse med cementbaserede materialer.

Forbehandling

Underlaget skal rengøres/støvsuges for evt. støv og løstsiddende partikler. Fastsiddende tilsmudsede betonoverflader renses ved højtryksrensning eller om nødvendigt med alkalisk rensemiddel, så porerne i betonen bliver åbnet.

Udførelse

Marlon Støvbinder SB omrøres/rystes grundigt inden ibrugtagning. Påføring kan udføres med sprøjte, blød kost eller rulle, afhængigt af opgavens karakter. På større vandrette arealer sker påføring nemmest ved at hælde væsken ud på fladen og fordele den med gummiskraber. Bliv ved med at fordele væsken ud over hele overfladen. Det er vigtigt at væsken ikke tørrer ud under behandlingen, der fortsættes til betonen er fuldtmættet og ikke sugende. Evt. overskydende væske fjernes, og vaskes/ skylles bort, da det kan resultere i misfarvninger. Under normale omstændigheder kan betonoverfladerne tages i brug efter ca. 12 timer. Fuld reaktion opnås efter ca. 7 døgns hærdetid, afhængig af temperatur.

Begrænsninger

Marlon Støvbinder SB må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Undgå arbejde i kraftigt solskin.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Anvendelsestid
Ved +10°C ca. 10-12 min.
Ved +20°C ca. 5-6 min.

Mal-kode
00-1

Pr nr.
4345859

Forbrug
0,2 l til 1,2 l alt efter underlagets sugeevne.

Lagringstid
Holdbarheden for Marlon Støvbinder SB er min. 12 mdr. Afbrudt emballage lukkes omhyggeligt efter brug og opbevares køligt og frostfrit.

Emballage
10 og 20 l dunk samt 1000 l palletank.