A solid solution
AdMix RM1000

Kloakrenovering
Vandtætning

AdMix RM1000

Vandtætning til færdigbeton

Produktbeskrivelse

Marlon AdMix RM1000 er et fabriksfremstillet additiv, designet til effektivt at vandtætne beton. Marlon AdMix RM1000 forøger tillige styrken og reducerer risikoen for svindrevner i den udstøbte beton. Marlon AdMix RM1000 blandes i den friske beton, på betonværket eller direkte i betonbilen på byggepladsen. Marlon AdMix RM1000 virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen, ved at skabe en katalytisk kemisk reaktion i de kapillære betonporer.

Fordele
  • Brugervenligt
  • Stopper vand i at trænge igennem beton
  • Virker i hele betonens levetid
  • Blandes direkte i den friske beton
  • Forbedrer betonens pumpeegenskaber

Marlon AdMix RM1000 reducerer svindrevner med op til 60 % og reducerer behovet for tilsætning af blandevand med 2-5 %. Marlon AdMix RM1000 vil løbende forbedre betonens tæthed og beskytte mod vandindtrængning igennem de kapillære porer og mikrorevner. Færdigbeton tilsat Marlon AdMix RM1000 vil tillige opnå forbedrede pumpeegenskaber.

Anvendelse

Marlon AdMix RM1000 tilsættes den våde beton på betonværket eller direkte i betonbilen på byggepladsen. Doseringen er 1 kg pr. m3 beton. Marlon AdMix RM1000 er ikke beregnet til betoner med mindre end 300 kg cement pr. m3. Overdosering vil give øget vandreduktion og kan også virke retaderende. Marlon AdMix RM1000 kan øge luftindholdet, med ca. 1-2 % dog uden at det vil bevirke tab i betonstyrken. Marlon AdMix RM1000 kan anvendes i færdigbeton til svømmehaller, tunneler og metrosystemer, parkeringshuse, til spildevands- og rensningsanlæg, vandtårne og vandreservoirer, rør, brodæk og til vægge og gulve af beton.

Blanding

Marlon AdMix RM1000 kan iblandes på betonværket sammen med tilslagsmaterialerne, eller direkte i betonbilen på byggepladsen, hvorefter der blandes i ca. 10 min. ved høj hastighed. Tilsæt ikke vand efterfølgende. Den færdigblandede beton skal udstøbes inden 45 min. Marlon AdMix RM1000 vil normalt forlænge betonens beabejdlighed.

Curing

Betonoverfladen skal så vidt det er muligt, holdes fugtig med rent vand, i hele afhærdningsperioden.

Kontrol

Marlon AdMix RM1000 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Vandtættende additiv.

Farve
Hvid.

Tørstof
100 %

PH-værdi
13.

Dosering
1 kg pr. m3 beton.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastspand.

Information    
Varenr. 1000556  
Pr nr. 4345752  
Version 11.15 erst. 04.15