Marlon Tørmørtel A/S

Det er de høje idealer der driver os!

Marlon Tørmørtel A/S

Det er de høje idealer der driver os!

Marlon Tørmørtel A/S

Det er de høje idealer der driver os!

Referencer

Siden starten i 1978 har Marlon leveret tørmørtler til mange forskellige typer byggeri, lige fra et parcelhus, til omfattende renoveringsprojekter, hvor produktets genskaber, robust- og holdbarhed har været afgørende for bygherrens og rådgiverens valg.

Marlon har gennem årene været særdeles aktive med hensyn til produktudvikling. Vi har ugentlige forespørgsler, der ligger udover det, man kan kalde for standardvarer. Det er vores styrke, at vi netop har muligheden for at tilgodese kundens ønsker til produktudvikling, også når der er tale om udfordringer, der ligger på kanten af det mulige.


 

   Vi har leveret:
  • Mørtel og tørbeton til elementbyggeri 

  • Puds, vandskurring og opmuringsmørtel til murerelaterede opgaver

  • Flydemørtler til forankringer og understøbninger af bærende konstruktioner

  • Gulvspartler til bolig og industri

  • Kosmetiske gulve til renovering og nybyg

  • Sprøjtebeton til renovering af broer, kajanlæg, parkeringshuse og andre bærende betonkonstruktioner

  • Lim, klæber og spartler til blokke, klinker og porefyldning

  • Specialmørtler og højstyrkebeton til mange forskellige projekter

Amagerværket BIO4

Amagerværket BIO4
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementbeton PP35
Marlon Elementbeton PF70
Marlon injektion C60
Marlon Flydemørtel EKF 604LM
Marlon Betonspartel
Marlon Fugtstop KS2000


Sønderparken Ikast

Sønderparken Ikast
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Receptmørtel 35/65/650


Nørreport Station

Nørreport Station
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon indfarvet sprøjtebeton


Hals Barre Fyr

Hals Barre Fyr
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon indfarvet sprøjtebeton
 


Nybyggeri i Mårslet

Nybyggeri i Mårslet
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Funktionsmørtel M5


Faunabro

Faunabro på Holstebro-Herning motorvejen
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon injektion C60
Marlon Hæftesvumme CP
Marlon Reparationsbeton FT


Stibro ved Køge Bugt Motorvejen

Stibro over Køge Bugt Motorvejen
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementfugemørtel

 


Renovering af Strandpromenaden i Sønderborg

Renovering af Strandpromenaden
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementfugemørtel
Marlon Funktionsmørtel M5

 


Skejby Sygehus

Skejby Sygehus
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementfugemørtel

Marlon Fiberspartel HF30

Bådebro Fredericia

Bådebro i Fredericia
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Undervandsbeton UM-4

 


Silkeborghus

Silkeborghus
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Finishspartel B15


Langelands Broen

Langelandsbroen
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Sprøjtebeton


Microsoft i Lyngby

Microsoft i Lyngby
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementfugemørtel
Marlon Ekspanderende beton


Bella Sky

Bella Sky
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Højstyrkebeton


Renovering af broen over Avedøre Havnevej

Renovering af broen over Avedøre Havnevej
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Hæftesvumme CP
Marlon Polymerbeton
 


Campus Kollegiet i Odense

Campus Kollegiet i Odense
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:

Marlon Elementfugemørtel
Marlon Ekspanderende beton

Marlon Flydemørtel EKF 602LM


Renovering af Svendborgsundbroen

Renovering af Svendborgsundbroen
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Reparationsbeton FT

Marlon Tørsprøjtebeton m/fibre

 


Pilotprojekt Esbjerg Havn

Pilotprojekt
Yderligere info omkring projektet.
Følgende Marlon produkter er anvendt:
Marlon Elementfugemørtel
Marlon Marinemørtel UM-TF
Marlon RepMix VS