Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Banketbeton FS

Banketbeton FS

Banketbeton

Banketbeton

Produkter Betonrenovering Fiberbeton
Betonrenovering

Fiberbeton

Varenummer: 100055825P

Fiberforstærket slidlags- og støbebeton

Standardvare

Choose worksite

Marlon Fiberbeton er et cementbaseret fiberforstærket, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet indeholder cement, polypropylenfibre, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Marlon Fiberbeton er svindkompenseret og bevidst sammensat til en tæt og bearbejdelig beton. Indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig. Sand og stenmaterialer overholder materialekravene til miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Fiberbeton kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Fiberbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Fiberbeton blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes, til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere fiberbeton, end der kan bruges inden for ca. 45 min.

Udførelse

Marlon Fiberbeton udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10 og 80 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Reparations- og støbeopgaver påføres med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Den nystøbte fiberbeton må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales Marlon Curing B75 eller tætlukkende plastik.

Forarbejde

Ved støbe-, reparations- og pudseopgaver på gammel beton, skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade opfugtes, så den har et ensartet og mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL, eller der kan svummes med Marlon Hæftesvumme CP, som sikrer den største mulige vedhæftning.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Fiberbeton

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Fiberbeton er et cementbaseret fiberforstærket, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet indeholder cement, polypropylenfibre, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Marlon Fiberbeton er svindkompenseret og bevidst sammensat til en tæt og bearbejdelig beton. Indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig. Sand og stenmaterialer overholder materialekravene til miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

  • Hurtig styrkeudvikling
  • Fiberbaseret
  • Svindkompenseret
  • God bearbejdelighed
  • Vand- og frostbestandig
  • Skal kun tilsættes vand

Ved støbe-, reparations- og pudseopgaver på gammel beton, skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade opfugtes, så den har et ensartet og mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL, eller der kan svummes med Marlon Hæftesvumme CP, som sikrer den største mulige vedhæftning.

Marlon Fiberbeton blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes, til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere fiberbeton, end der kan bruges inden for ca. 45 min.

Marlon Fiberbeton udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10 og 80 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Reparations- og støbeopgaver påføres med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Den nystøbte fiberbeton må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales Marlon Curing B75 eller tætlukkende plastik.

Uhærdet beton tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +30°C i hele hærdeperioden.

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Fiberbeton kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Fiberbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, fiberforstærket støbe- og reparationsbeton.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 4 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og svindreducerende additiver samt 6 mm polypropylenfibre.

Miljø
Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning
9-11 % af tørpulvervægten (2,75-2,95 l pr. 25 kg/sæk).

Åbningstid
Ca. 45 min. efter blanding.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 25 kg (1000 kg tørbeton/450 l vådbeton).

Lagtykkelse
10-80 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 7 døgn > 38 MPa EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 50 MPa EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 7 MPa EN 13892-2
Densitet 2220 kg/m3 EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke ≥ 2 MPa DS/EN 1542
Resistivitet ≤ 8,2 kΩcm APM219
Kromatindhold ≥ 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,05 vægt % EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000558  
Pr nr. 4166498  
DB-nr. 2081806  
Version 11.17-  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000558
DS/EN 1504-3
1073
Cementbaseret afretningslag til anvendelse ind- og udendørs.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Klorindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Frost/tø ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.