Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Lim og håndspartel Finishspartel B15
Vådsprøjtebeton

Vådsprøjtebeton

Betonspartel

Betonspartel

Produkter Lim og håndspartel Finishspartel B15
Lim og håndspartel

Finishspartel B15

Varenummer: 100035415

Hurtighærdende, standfast spartelmasse til finishopgaver

Standardvare

Choose worksite

Marlon Finishspartel B15 er en hurtighærdende cementbaseret spartelmasse, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret, baseret på special cement og har en smidig og bearbejdelig, pastalignende konsistens.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Finishspartel B15 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Finishspartel B15 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Finishspartel B15 tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Før blanding hældes vandet først i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i minimum 3 min., indtil der opnås en klumpfri, pastalignende konsistens.

Udførelse

Marlon Finishspartel B15 kan påføres med stålspartel eller egnet murerværktøj i lagtykkelsen fra 2-30 mm (retningsgivende). Ønskes der en glat overflade kan spartlen trækkes over med en glat stålspartel, eller overfladen kan filtses efter den har sat sig, efter ca. 45-60 min., afhængig af temperatur og underlag. Forarbejdningstiden er ca. 30 min. ved 20°C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger, både åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

I varme perioder skal spartellaget beskyttes med Marlon Curing B75 mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder skal spartellaget i de første hærdedøgn beskyttes (evt. med vintermåtter) mod nattefrost, hård vind m.v.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag kan være tørt, men det anbefales at fugte underlaget til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Anvendelsesområder

Marlon Finishspartel B15 anvendes inden- og udendørs til reparationsopgaver, spartling af betonskader, udfyldning af mindre revner og huller, finishopgaver m.v., hvor overfladen typisk er af beton, cementpudslag eller andre egnede mineralske materialer. Kan anvendes som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingsystemer.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Finishspartel B15

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Finishspartel B15 er en hurtighærdende cementbaseret spartelmasse, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret, baseret på special cement og har en smidig og bearbejdelig, pastalignende konsistens.

  • Hurtighærdende
  • Spartling og udbedring af betonskader
  • Mange anvendelsesmuligheder
  • Særdeles god bearbejdelighed
  • Lagtykkelser fra 2-30 mm
  • Svindkompenseret
  • Ud- og indvendig brug
  • Betongrå
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Finishspartel B15 anvendes inden- og udendørs til reparationsopgaver, spartling af betonskader, udfyldning af mindre revner og huller, finishopgaver m.v., hvor overfladen typisk er af beton, cementpudslag eller andre egnede mineralske materialer. Kan anvendes som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingsystemer.

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag kan være tørt, men det anbefales at fugte underlaget til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Marlon Finishspartel B15 tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Før blanding hældes vandet først i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i minimum 3 min., indtil der opnås en klumpfri, pastalignende konsistens.

Marlon Finishspartel B15 kan påføres med stålspartel eller egnet murerværktøj i lagtykkelsen fra 2-30 mm (retningsgivende). Ønskes der en glat overflade kan spartlen trækkes over med en glat stålspartel, eller overfladen kan filtses efter den har sat sig, efter ca. 45-60 min., afhængig af temperatur og underlag. Forarbejdningstiden er ca. 30 min. ved 20°C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger, både åbnings- og hærdetiden.

I varme perioder skal spartellaget beskyttes med Marlon Curing B75 mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder skal spartellaget i de første hærdedøgn beskyttes (evt. med vintermåtter) mod nattefrost, hård vind m.v.

Opgaver med Marlon Finishspartel B15 bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden. Udendørs spartellag skal ligge min. 7 hærdedøgn ved +10°C, før de udsættes for frost.

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Finishspartel B15 kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Finishspartel B15 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret hurtighærdende spartelmasse.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 0,3 mm.

Tilsætningsstoffer
Polymer og specielle additiver.

Miljø
Aggressivt

Farve
Beton grå.

Vandtilsætning
24-25 % af tørpulvervægten.
(3,9-4,2 l pr. 15 kg.)

Anvendelsestemperatur
+5°C til +30°C.

Åbningstid
Ca. 30 min.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 15 kg.

Lagtykkelse
2-30 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Special cementer.

Forbrug
Ca. 1,5 kg. tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
15 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000354  
Pr nr.
4298191
 
Version 03.17 erst. -  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000354
EN 998-1
Pudsemørtel type GP:
Hurtighærdende cementbaseret spartel til indvendig og udvendig brug.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.