Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Kloakrenovering Undervandsmørtel UM-TF
Betonspartel

Betonspartel

Offermørtel

Offermørtel

Produkter Kloakrenovering Undervandsmørtel UM-TF
Kloakrenovering

Undervandsmørtel UM-TF

Varenummer: 100035725

Undervandsfuge og støbemørtel

Standardvare

Choose worksite

Marlon Undervandsmørtel UM-TF er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er fremstillet af portlandcement tilsat plastificerende additiver, der bl.a. modvirker udvaskning (antiwashout-effekt) ved anvendelse under vand. Marlon Undervandsmørtel UM-TF indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Tilslagsmaterialet opfylder kravene til miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Undervandsmørtel UM-TF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Undervandsmørtel UM-TF tilsættes ca. 3,5-3,9 l vand pr. 25 kg tørpulver, efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan foretages med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet mixer eller evt. ved håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, indtil der opnås en god bearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 min. Alternativt kan der med fordel anvendes en egnet blandepumpe. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 20 min.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger over vandoverfladen skal beskyttes mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes reparationen. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod udtørring.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammelt beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og løstsiddende urenheder.

Anvendelsesområder

Marlon Undervandsmørtel UM-TF anvendes som pumpbar grout til fugning eller reparation af nedbrudt beton under vand, hvor der er behov for minimal udvaskning af cement.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Undervandsmørtel UM-TF

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Undervandsmørtel UM-TF er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er fremstillet af portlandcement tilsat plastificerende additiver, der bl.a. modvirker udvaskning (antiwashout-effekt) ved anvendelse under vand. Marlon Undervandsmørtel UM-TF indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Tilslagsmaterialet opfylder kravene til miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Undervandsmørtel UM-TF er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

  • Pumpbar
  • Betonreparationer og udstøbninger af fuger
  • Minimal udvaskning af cement ved udstøbning under vand
  • Fortrænger vand effektivt
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Undervandsmørtel UM-TF anvendes som pumpbar grout til fugning eller reparation af nedbrudt beton under vand, hvor der er behov for minimal udvaskning af cement.

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammelt beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og løstsiddende urenheder.

Marlon Undervandsmørtel UM-TF tilsættes ca. 3,5-3,9 l vand pr. 25 kg tørpulver, efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan foretages med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet mixer eller evt. ved håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, indtil der opnås en god bearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 min. Alternativt kan der med fordel anvendes en egnet blandepumpe. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 20 min.

Nyudstøbte fuger over vandoverfladen skal beskyttes mod for hurtig udtørring, træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I varme og tørre perioder eftervandes reparationen. Støbninger under vandoverfladen er naturligt beskyttet mod udtørring.

Marlon Undervandsmørtel UM-TF bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Undervandsmørtel UM-TF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar undervandsmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning
14-15% af tørpulvervægten.

Åbningstid
Ca. 20-25 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
Retningsgivende ca. 3-60 mm i reparationer. Op til 400 mm i støbeform.

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 7 døgn
> 30 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn
> 45 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn (150 x 300 mm cylinder)
fck > 45 MPa
DS/EN 12390-3
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn
> 5 MPa
DS/EN 12190
Densitet (våd)
Ca. 2200 kg/m³
DS/EN 1015-6
Kromatindhold
< 2 mg/kg cement
 
Kloridindhold
< 0,003 vægt %
DS/EN 1015-17
Eksponeringsklasser
XD3, XS3, XF4, XA3
DS/EN 206

 


 

Information    
Varenr. 1000357  
Pr nr. 2481232  
Version 07.14 erst. -  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
DoP 1000357

EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, til udstøbning under vand.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elastisitetsmodul ≥ 20 GP
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.