Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter NHL NHL 2 Finpuds
NHL Hæftemørtel Hvid

NHL Hæftemørtel Hvid

NHL 2 Mørtel

NHL 2 Mørtel

Produkter NHL NHL 2 Finpuds
NHL

NHL 2 Finpuds

Varenummer: 160001020

Finish og slutpuds

Standardvare

Choose worksite

NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL2 naturlig hydraulisk kalk, 0-0,4mm ovntørret kvartssand og kalkfiller.
Specifikationer
Kontrol

NHL Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

NHL 2 Finpuds blandes med piskeris, fritfaldsblander eller i tvangsblander. Tilsæt den anbefalede mængde vand, eller til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 20 vægt- %. Bland i mindst 20 minutter, indtil mørtlen er homogen. Mørtlen kan genoprøres i op til 12 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand. Mørtlen kan desuden indfarves med St.Astier tonemix.

Udførelse

Forarbejde:
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - gerne dagen forinden finpudsning.

Påføring:
Pudsearbejdet foregår ved at trække finpudsen på det forvandede murværk eller grovpuds med et stålbræt. Finpudsen skal trækkes på papirstyndt og filtses ud med filtsebræt, så det kun fylder porer og småhuller og ikke lægges på som et decideret pudslag.

Efterbehandling:
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eftervandes. For udførlig arbejdsbeskrivelse se www.nordisknhl.dk og anden branchelitteratur.

Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

Anvendelsesområder

Renovering:
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5 anvendes til reparationsarbejde af puds og på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i kalk-/hydraulisk kalkmørtel. Bruges bl.a. som sidste papirstynde trækning af gesimser, som bund (sandkalk) før kalkning eller kalkmaling og som slut- finpuds. Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde og fredede bygninger.

Nybyggeri:
NHL2 mørtel 0-0,4mm 1:2,5 (KKh 50/50/700) Er velegnet til ind- og udvendig finpudsning, tyndpudsning, filtsning eller vandskuring direkte på f.eks. teglsten, poreblokke og letklinkerblokke. Mørtlen er meget velegnet som ind- og udvendig slut-og finpuds, hvor en fin finish ønskes.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:NHL 2 Finpuds

No Related Posts

Produktbeskrivelse

NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL2 naturlig hydraulisk kalk, 0-0,4mm ovntørret kvartssand og kalkfiller.

Renovering:
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5 anvendes til reparationsarbejde af puds og på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i kalk-/hydraulisk kalkmørtel. Bruges bl.a. som sidste papirstynde trækning af gesimser, som bund (sandkalk) før kalkning eller kalkmaling og som slut- finpuds. Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde og fredede bygninger.

Nybyggeri:
NHL2 mørtel 0-0,4mm 1:2,5 (KKh 50/50/700) Er velegnet til ind- og udvendig finpudsning, tyndpudsning, filtsning eller vandskuring direkte på f.eks. teglsten, poreblokke og letklinkerblokke. Mørtlen er meget velegnet som ind- og udvendig slut-og finpuds, hvor en fin finish ønskes.

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

NHL 2 Finpuds blandes med piskeris, fritfaldsblander eller i tvangsblander. Tilsæt den anbefalede mængde vand, eller til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 20 vægt- %. Bland i mindst 20 minutter, indtil mørtlen er homogen. Mørtlen kan genoprøres i op til 12 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand. Mørtlen kan desuden indfarves med St.Astier tonemix.

Forarbejde:
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - gerne dagen forinden finpudsning.

Påføring:
Pudsearbejdet foregår ved at trække finpudsen på det forvandede murværk eller grovpuds med et stålbræt. Finpudsen skal trækkes på papirstyndt og filtses ud med filtsebræt, så det kun fylder porer og småhuller og ikke lægges på som et decideret pudslag.

Efterbehandling:
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eftervandes. For udførlig arbejdsbeskrivelse se www.nordisknhl.dk og anden branchelitteratur.

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 24 timer. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved temperaturer over 5°C. Anvendes produktet som finpudsemørtel, må lagtykkelsen maks. være ca. 1mm. Ved større lagtykkelse er der risiko for svindrevner.

NHL Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Mørteltype
Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel type GP iht. DS 998-1

Blandingsforhold
1 del NHL2 til 2,5 dele sand (kkh 50/50/700)

Vandtilsætning
Ca. 20 % (svarer til 4,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)

Brugstid efter blanding (ved 20°C)
12 timer

Forbrug (ekskl. spild)
Typisk ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Holdbarhed
24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring
Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Kvalitet og miljø
Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167, DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Mørteltype
Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel type GP iht. DS 998-1

Blandingsforhold
1 del NHL2 til 2,5 dele sand (kkh 50/50/700)

Vandtilsætning
Ca. 20 % (svarer til 4,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)

Brugstid efter blanding (ved 20°C)
12 timer

Forbrug (ekskl. spild)
Typisk ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Holdbarhed
24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring
Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Kvalitet og miljø
Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167, DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010.

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.