Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter NHL NHL 2 Mørtel
NHL 2 Finpuds

NHL 2 Finpuds

NHL 2 Grundingsmørtel

NHL 2 Grundingsmørtel

Produkter NHL NHL 2 Mørtel
NHL

NHL 2 Mørtel

Varenummer: 160001620P

Standardvare

Choose worksite

NHL2 mørtel 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL2 naturlig hydraulisk kalk, ovntørret kvartssand og kalkfiller. Mørtlen er pumpbar og kan bruges som sprøjtepuds.

Specifikationer
Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt den anbefalede mængde vand, eller til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 17 vægt- %. Bland i mindst 20 minutter, indtil mørtlen er homogen. Mørtlen kan genoprøres i op til 12 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand. Mørtlen kan desuden indfarves med St.Astier tonemix.

Udførelse

Opmuring/fugning:
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne (ikke glitte), når mørtlen er tilpas afbundet. Rens murværket diagonalt med tørt filtbræt eller stiv børste, for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Pudsning:
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden. Murværket bør kastes ud med NHL5 eller NHL3,5 grundingsmørtel for at sikre optimal vedhæftning.

Påføring:
Pudsearbejdet foregår ved at sprøjte pudsen på med stempel eller snekkepumpe, traditionelt ved at kaste mørtlen på med murske, eller ved at trække den på det grundede murværk med stål- eller trækkebræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eftervandes.

Anvendelsesområder

Renovering:
NHL2 mørtel anvendes til reparationsarbejde af puds og fuger på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde og fredede bygninger.

Nybyggeri/restaurering:
Er velegnet til ind- og udvendig opmuring af teglsten, poreblokke og letklinkerblokke samt opmuring og fugning af tavler i bindingsværk (til fugning iblandes fæhår) og understrygning af tegltag (iblandet fæhår). Mørtlen er meget velegnet som ind- og udvendig puds på mursten og lette blokke i passivt til moderat miljø. NHL2 mørtel kan anvendes som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:NHL 2 Mørtel

No Related Posts

Produktbeskrivelse

NHL2 mørtel 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL2 naturlig hydraulisk kalk, ovntørret kvartssand og kalkfiller. Mørtlen er pumpbar og kan bruges som sprøjtepuds.

Renovering:
NHL2 mørtel anvendes til reparationsarbejde af puds og fuger på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde og fredede bygninger.

Nybyggeri/restaurering:
Er velegnet til ind- og udvendig opmuring af teglsten, poreblokke og letklinkerblokke samt opmuring og fugning af tavler i bindingsværk (til fugning iblandes fæhår) og understrygning af tegltag (iblandet fæhår). Mørtlen er meget velegnet som ind- og udvendig puds på mursten og lette blokke i passivt til moderat miljø. NHL2 mørtel kan anvendes som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke.

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt den anbefalede mængde vand, eller til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 17 vægt- %. Bland i mindst 20 minutter, indtil mørtlen er homogen. Mørtlen kan genoprøres i op til 12 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand. Mørtlen kan desuden indfarves med St.Astier tonemix.

Opmuring/fugning:
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne (ikke glitte), når mørtlen er tilpas afbundet. Rens murværket diagonalt med tørt filtbræt eller stiv børste, for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Pudsning:
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden. Murværket bør kastes ud med NHL5 eller NHL3,5 grundingsmørtel for at sikre optimal vedhæftning.

Påføring:
Pudsearbejdet foregår ved at sprøjte pudsen på med stempel eller snekkepumpe, traditionelt ved at kaste mørtlen på med murske, eller ved at trække den på det grundede murværk med stål- eller trækkebræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eftervandes.

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 24 timer. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved temperaturer over 5°C. Anvendes produktet som pudsemørtel, må lagtykkelsen maks. være 15mm pr. arbejdsgang. Ved større lag-tykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Mørteltype
Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel type G iht. DS/EN 998-2 og type GP iht. DS/EN 998-1

Blandingsforhold
1 del NHL2 til 2 dele sand (kkh 50/50/575)

Vandtilsætning
ca. 17 % (svarer til ca. 4,2 liter pr. 25 kg tørmørtel)

Brugstid efter blanding (ved 20°C)
12 timer

Forbrug (ekskl. spild)
Typisk ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Holdbarhed
24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring
Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Kvalitet og miljø
Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010.

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.