Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Vandskuringsmørtel

Vandskuringsmørtel

Byggespartel

Byggespartel

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel Marlon Finpuds
Pudse- og opmuringsmørtel

Marlon Finpuds

Varenummer: 100046520

Finish og slutpuds

Ikke på lager

/ Øger leveringstiden med: 6 hverdage

Choose worksite

Marlon Finpuds er et tørmørtelprodukt på basis af vægtdoseret hydratkalk, portlandcement, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Finpuds er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Finpuds tilsættes rent vand (ca. 30- 32 vægtprocent) og blandes effektivt i ca. 10 min. i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med en langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. 3⁄4 dele af vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet under oprøring. Resten af vandet tilsættes til ønsket brugskonsistens. Der må efterfølgende ikke tilsættes mere vand og der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor ca. 2 timer.

Udførelse

Marlon Finpuds trækkes på med stålbræt i et jævnt lag på ca. 1 mm. Efterfølgende arbejde foretages normalt med en svamp eller filtsebræt til overfladen fremstår ensartet, jævn og glat. Forbruget er retningsgivende 2-3 kg pr. m2. Maksimal anbefalet lagtykkelse er 2 mm. Finpudsning af grovpudsede overflader bør først foretages, når grovpudsen er hvidtør.

Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Marlon Finpuds

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Finpuds er et tørmørtelprodukt på basis af vægtdoseret hydratkalk, portlandcement, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Finpuds er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

Marlon Finpuds tilsættes rent vand (ca. 30- 32 vægtprocent) og blandes effektivt i ca. 10 min. i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med en langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. 3⁄4 dele af vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet under oprøring. Resten af vandet tilsættes til ønsket brugskonsistens. Der må efterfølgende ikke tilsættes mere vand og der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor ca. 2 timer.

Marlon Finpuds trækkes på med stålbræt i et jævnt lag på ca. 1 mm. Efterfølgende arbejde foretages normalt med en svamp eller filtsebræt til overfladen fremstår ensartet, jævn og glat. Forbruget er retningsgivende 2-3 kg pr. m2. Maksimal anbefalet lagtykkelse er 2 mm. Finpudsning af grovpudsede overflader bør først foretages, når grovpudsen er hvidtør.

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, < 0,5 mm.

Miljø
Passivt.

Vandtilsætning
Ca. 30-32 % af tørpulvervægten (6-6,4 l pr. 20 kg)

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Max. 2 mm.

Forbrug/pudsning
Ca. 2-3 kg. pr. m2.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000465  
Pr nr. 1740829  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000465
EN 998-1
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.