Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Marlon Finpuds

Marlon Finpuds

Flydespartel SF3 Rapid

Flydespartel SF3 Rapid

Produkter Lim og håndspartel Byggespartel
Lim og håndspartel

Byggespartel

Varenummer: 100047020

Hurtighærdende universalspartel til indvendig brug

Ikke på lager

/ Øger leveringstiden med: 6 hverdage

Choose worksite

Marlon Byggespartel er et hurtighærdende, cementbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der består af aluminatcement, klæbestoffer, mineralske fyldstoffer samt fint ovntørret kvartssand, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til de fleste reparations- og spartelopgaver. Marlon Byggespartel får efter korrekt blanding med vand, en tixotropisk konsistens der kan varieres med vandmængden.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Byggespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Betonspartel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Byggespartel tilsættes ca. 0,2 l rent koldt vand pr. 1 kg tørprodukt (4 l pr. 20 kg) afhængigt af ønsket konsistens. Der blandes og omrøres kraftigt i mindst 2 min. Blandingen kan foretages med boremaskine påsat piskeris eller evt. ved håndblanding, indtil der opnås en smidig, klumpfri, pastalignende konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 15-20 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Efterbehandling

Det anbefales at sikre det nyspartlede lag hurtigst muligt efter udlægningen, mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Afhærdet byggespartel kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter. Efterspartling og slibning foretages efter spartlen er afhærdet.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre spartlen får tilstrækkelig kontakt. Inden et arbejde påbegyndes, anbefaler Marlon at prime underlaget med Marlon Primer FL (se separat datablad).

Anvendelsesområder

Marlon Byggespartel anvendes til spartling og reparationsopgaver m.m., samt til almindeligt udbedrings- og opretningsarbejde på bl.a. gulve, vægge og loftflader på underlag af beton, letbeton, gasbeton, træ, gips, klinkebelægninger m.m., i lagtykkelser op til 50 mm. Marlon Byggespartel er særdeles velegnet som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingssystemer. Marlon Byggespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Byggespartel

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Byggespartel er et hurtighærdende, cementbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der består af aluminatcement, klæbestoffer, mineralske fyldstoffer samt fint ovntørret kvartssand, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til de fleste reparations- og spartelopgaver. Marlon Byggespartel får efter korrekt blanding med vand, en tixotropisk konsistens der kan varieres med vandmængden.

  • Hurtighærdende
  • Standfast
  • Reparationer og spartelopgaver op til 50 mm
  • Hurtigudtørrende
  • Klæbeforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Byggespartel anvendes til spartling og reparationsopgaver m.m., samt til almindeligt udbedrings- og opretningsarbejde på bl.a. gulve, vægge og loftflader på underlag af beton, letbeton, gasbeton, træ, gips, klinkebelægninger m.m., i lagtykkelser op til 50 mm. Marlon Byggespartel er særdeles velegnet som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingssystemer. Marlon Byggespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre spartlen får tilstrækkelig kontakt. Inden et arbejde påbegyndes, anbefaler Marlon at prime underlaget med Marlon Primer FL (se separat datablad).

Marlon Byggespartel tilsættes ca. 0,2 l rent koldt vand pr. 1 kg tørprodukt (4 l pr. 20 kg) afhængigt af ønsket konsistens. Der blandes og omrøres kraftigt i mindst 2 min. Blandingen kan foretages med boremaskine påsat piskeris eller evt. ved håndblanding, indtil der opnås en smidig, klumpfri, pastalignende konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 15-20 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Det anbefales at sikre det nyspartlede lag hurtigst muligt efter udlægningen, mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Afhærdet byggespartel kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter. Efterspartling og slibning foretages efter spartlen er afhærdet.

Marlon Byggespartel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Byggespartel kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Betonspartel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret spartel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm. kl. E

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Vandtilsætning
18-20 % af tørpulvervægten. (4,5-5 l pr. 25 kg)

Åbningstid
Ca. 15-20 afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 0-50 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Hærdningstid
Gangbar efter ca. 2 time ved +20°C.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 25MPa DS/EN 13892-2 
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 5MPa DS/EN 13892-2 
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold
< 0,05 vægt %
DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000470  
Pr nr. 1586331  
DB-nr. 1461167  
Version 04.21 erst. 07.14  

 


 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 21
DoP 1000470
DS/EN 13813
CT-C25-F5
Funktionsmørtel type GP: Hurtighærdende cementspartel til indvendig brug.

 


 

Reaktion ved brand
A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer
CT
Vandpermeabilitet
NPD
Vanddamppermeabilitet
NPD
Trykstyrke
C25
Bøjningsstyrke
F5
Modstandsevne over for slidtage
NPD
Lydisolering
NPD
Lydabsorption
NPD
Isolans
NPD
Kemisk modstandsevne
NPD

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.