Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Betonrenovering Tapecrete P111 Alrylvæske
Primer FL

Primer FL

Antifrost V15

Antifrost V15

Produkter Betonrenovering Tapecrete P111 Alrylvæske
Betonrenovering

Tapecrete P111 Alrylvæske

Varenummer: 100054104

2-komponent, akrylforstærket, cementbaseret svumme- og tyndpudsmørtel

Standardvare

Choose worksite

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel er en 2-komponent, akrylforbedret, cementbaseret svumme- og tyndpudsmørtel med max. kornstørrelse på 0,5 mm. TAPECRETE belægningerne er kloridbremsende, korrosionsbeskyttende, karboniseringsbremsende, vandtætte og UV-bestandige. Pulverdelen består af cement, gradueret sand og tilsætningsstoffer, leveres som en færdigblandet tørmørtel. Væskedelen TAPECRETE P111er den 100 % rene TAPECRETE akrylpolymer der sammen med TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel giver en brugsvenlig og cremet konsistens med særdeles gode egenskaber.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet TAPECRETE mørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

TAPECRETE P111 hældes i et blandekar, hvorefter TAPECRETE tørstoffet tilsættes gradvist under langsom omrøring, indtil blandingen fremstår homogen uden klumper og farveslør med den ønskede svumme- eller tyndpudskonsistens. Der blandes i min. 5 minutter. Herefter henstår svumme/tyndpudsemørtlen i ca. 10 minutter, hvorefter blandingen eventuelt efterjusteres til ønsket konsistens med TAPECRETE P111 under omrøring i ca. 1-2 minutter, indtil blandingen igen har opnået den ønskede konsistens.

Udførelse

Tyndpuds: TAPECRETE tyndpuds påføres den rengjorte og opfugtede overflade i et eller to tyndpundslag med egnet spatel eller stålbræt, og der kan afsluttes med en filtsning eller rulning af overfladen for at opnå den ønskede overfladestruktur.

Max. lagtykkelse pr. arbejdsgang er 2 mm. Til filtsning benyttes TAPECRETE P111 akrylvæske, ikke vand.

Svumning: TAPECRETE svummemørtel påføres den rengjorte og opfugtede overflade i et eller flere svummelag med egnet børste, pensel eller sprøjte. Ved påføring af flere svummelag er ventetiden mellem svummelagene ca. 2-3 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Under alle omstændigheder må efterfølgende svummelag ikke påføres, før foregående svummelag er så fast, at det ikke beskadiges under påføringen af det efterfølgende svummelag.

Forarbejde

Før påføringen af TAPECRETE rengøres overfladen ved sandblæsning, højtryksspuling el.lign. metode, til den fremstår sund og ren, fri for olie, fedt, snavs og løstsiddende partikler. Evt. frilagt armering afrenses til SA 2,5 og påføres TAPECRETE umiddelbart efter afrensning. Der forvandes efter behov før påføringen, så overfladen fremstår mat fugtig men stadigvæk svagt sugende uden klart vand, når påføringen påbegyndes.

Anvendelsesområder

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel anvendes til svumning, udspartling eller tyndpudsning som afsluttende overfladebehandling, hvor der ønskes en effektiv beskyttelse mod vandindtrængen, aggressive luftarter, karbonisering, klorider o.lign. TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel anvendes også som korrosionsbeskyttelse på armering, hvor det påføres i to lag med pensel. Andet lag påføres, når første lag er så fast, at det ikke beskadiges af anden påføring.

Ugunstige afhærdningsforhold kombineret med for tidlig vandpåvirkning kan forårsage udblomstringer i form af hvide skjolder eller striber. Det er derfor ikke tilrådeligt at anvende TAPECRETE som afsluttende overfladebehandling, hvor der stilles krav om en 100 % ensartet og dekorativ overfladebehandling. På sådanne opgaver anbefaler vi en overfladebehandling af TAPECRETEN.

Plastificeringsmiddel Marlon Superplast PC40 kan tilsættes, hvor der er ønske om at anvende TAPECRETE svumme og tyndpudsmørtel i en mere flydende konsistens.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Tapecrete P111 Alrylvæske

No Related Posts

Produktbeskrivelse

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel er en 2-komponent, akrylforbedret, cementbaseret svumme- og tyndpudsmørtel med max. kornstørrelse på 0,5 mm. TAPECRETE belægningerne er kloridbremsende, korrosionsbeskyttende, karboniseringsbremsende, vandtætte og UV-bestandige. Pulverdelen består af cement, gradueret sand og tilsætningsstoffer, leveres som en færdigblandet tørmørtel. Væskedelen TAPECRETE P111er den 100 % rene TAPECRETE akrylpolymer der sammen med TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel giver en brugsvenlig og cremet konsistens med særdeles gode egenskaber.

  • Nem at påføre
  • Bredt anvendelsesområde
  • Ekstrem god vedhæftning til stål og beton
  • Korrosionsbeskyttende og karboniseringsbremsende
  • Vedhæftningsforbedrende svumme/primer
  • Porefyldning
  • Beskyttende tyndpudsbelægning

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel anvendes til svumning, udspartling eller tyndpudsning som afsluttende overfladebehandling, hvor der ønskes en effektiv beskyttelse mod vandindtrængen, aggressive luftarter, karbonisering, klorider o.lign. TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel anvendes også som korrosionsbeskyttelse på armering, hvor det påføres i to lag med pensel. Andet lag påføres, når første lag er så fast, at det ikke beskadiges af anden påføring.

Ugunstige afhærdningsforhold kombineret med for tidlig vandpåvirkning kan forårsage udblomstringer i form af hvide skjolder eller striber. Det er derfor ikke tilrådeligt at anvende TAPECRETE som afsluttende overfladebehandling, hvor der stilles krav om en 100 % ensartet og dekorativ overfladebehandling. På sådanne opgaver anbefaler vi en overfladebehandling af TAPECRETEN.

Plastificeringsmiddel Marlon Superplast PC40 kan tilsættes, hvor der er ønske om at anvende TAPECRETE svumme og tyndpudsmørtel i en mere flydende konsistens.

Før påføringen af TAPECRETE rengøres overfladen ved sandblæsning, højtryksspuling el.lign. metode, til den fremstår sund og ren, fri for olie, fedt, snavs og løstsiddende partikler. Evt. frilagt armering afrenses til SA 2,5 og påføres TAPECRETE umiddelbart efter afrensning. Der forvandes efter behov før påføringen, så overfladen fremstår mat fugtig men stadigvæk svagt sugende uden klart vand, når påføringen påbegyndes.

TAPECRETE P111 hældes i et blandekar, hvorefter TAPECRETE tørstoffet tilsættes gradvist under langsom omrøring, indtil blandingen fremstår homogen uden klumper og farveslør med den ønskede svumme- eller tyndpudskonsistens. Der blandes i min. 5 minutter. Herefter henstår svumme/tyndpudsemørtlen i ca. 10 minutter, hvorefter blandingen eventuelt efterjusteres til ønsket konsistens med TAPECRETE P111 under omrøring i ca. 1-2 minutter, indtil blandingen igen har opnået den ønskede konsistens.

Tyndpuds: TAPECRETE tyndpuds påføres den rengjorte og opfugtede overflade i et eller to tyndpundslag med egnet spatel eller stålbræt, og der kan afsluttes med en filtsning eller rulning af overfladen for at opnå den ønskede overfladestruktur.

Max. lagtykkelse pr. arbejdsgang er 2 mm. Til filtsning benyttes TAPECRETE P111 akrylvæske, ikke vand.

Svumning: TAPECRETE svummemørtel påføres den rengjorte og opfugtede overflade i et eller flere svummelag med egnet børste, pensel eller sprøjte. Ved påføring af flere svummelag er ventetiden mellem svummelagene ca. 2-3 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Under alle omstændigheder må efterfølgende svummelag ikke påføres, før foregående svummelag er så fast, at det ikke beskadiges under påføringen af det efterfølgende svummelag.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet TAPECRETE mørtel kan kun fjernes mekanisk.

TAPECRETE svumme- og tyndpudsmørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
2-komponent, akryl og cementbaseret svumme- og tyndpuds, type PCC.

Cementtype
Portland cement, CEM 1 52,5 N (LA)

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 0,5 mm.

Farve
Betongrå.

Blandingsforhold
3,6-4,3 l TAPECRETE P 111 pr. 18 kg tørmørtel. Blandingsforholdet afhænger af ønsket konsistens.

Åbningstid
Ca. 2 timer ved 20°C.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 18 kg.

Lagtykkelse
1-5 mm Retningsgivende

Forbrug
2 kg ved tyndpudslag pr. m².
1 kg ved svummelag pr. m².

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre forhold i uåbnet emballage.

Emballage
Tørmørtel: 18 kg plastsæk.
Væske: 4 l og 20 l dunk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn ≥ 15 MPa EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn ≥ 35 MPa EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 10 MPa EN 12190
Densitet, våd 1900 kg/m3 EN 12190
Vedhæftningsstyrke > 2,0 MPa EN 1542
Neden-op anvendelse ≥ 2,0 MPa  
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,01 vægt% EN 1015-17

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000549
EN 1504-2
System til overfladebeskyttelse af beton, metode 1.3, 2.2, 5.1 og 8.2

Trykstyrke
Klasse I (>35 MPa)
Slidbestandighed
< 3000 mg
Gennemtrængelighed for CO2
SD > 50 m
Gennemtrængelighed for vanddamp
Klasse II
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed
W < 0.1 kg/m2 · h0.5
Slagbestandighed
Klasse III
Vedhæftningsstyrke ved aftrækningsforsøg
≥ 2.0 MPa
Brandmodstandsevne
Euroklasse A2

{ce}
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000549
EN 1504-3
Betonreparationsprodukt til bærende konstruktioner. Konstruktiv og æstetisk reparation, metode 3.1, 7.1 og 7.2

Trykstyrke
 Klasse R4 (≥ 45 MPa)
Klorindhold
≤ 0,05 %
Vedhæftning
≥ 2,0 MPa
Karbonatisering
Bestået
Termisk kompatibilitet - frost-tø
Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption
≤ 0,5 kg x m2 x h-0,5
Farlige stoffer
I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne
Klasse A2

{ce}
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000549
EN 1504-7
Korrosionsbeskyttelsesprodukt til armering, metode 11.2 (barrieremaling)

Korrosionsbeskyttelse Bestået

Samtlige ydeevner deklareret for produktet fremgår af DoP

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.