Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Specialbeton Injektion C60
Kombiklæb

Kombiklæb

Anodemørtel C60

Anodemørtel C60

Produkter Specialbeton Injektion C60
Specialbeton

Injektion C60

Varenummer: 100060025

Injeksering af forspændte kabler og til betonrenovering

Ikke på lager

/ Øger leveringstiden med: 6 hverdage

Choose worksite

Marlon Injektion C60 er en fabriksfremstillet, ekspanderende tørmørtel, som er fremstillet på basis af portlandcement, en række tilsætningsstoffer samt ovntørret og sorteret kvartssand, med en kontrolleret kornkurve.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Injektion C60 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Injektion C60 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler først, at ¾ af vandmængden hældes i balje/blandekar, derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Udførelse

Til udpumpning anvendes en velegnet stempel, membran eller skruepumpe. Det er vigtigt at injektionshullet er åbent, således at mørtlen frit kan flyde ind i revnen. Ved større område, anbefales det, at der anvendes specielle injektionsnipler for at opnå fornøden tryk.

Efterbehandling

Marlon Injektion C60 må ikke udsættes for belastninger, og skal snarest muligt beskyttes mod udtørring ved hjælp af tætsluttende plastfolie, eller velegnet curing.

Forarbejde

Ved injektion af hulrum eller revner i beton, skal evt. snavs eller cementslam fjernes. Det anbefales, at der bores et passende antal udluftningshuller, alt efter revnen eller hulrummets omfang, således Marlon Injektion C60 frit kan flyde ud og fylde revner eller hulrum. Marlon anbefaler, at forarbejdet godkendes af rådgiver eller tilsyn inden injektionen påbegyndes.

Anvendelsesområder

Marlon Injektion C60 anvendes til injektion af statiske (ikke bevægelige) revner i beton, som typisk i kajanlæg, betonkonstruktioner på broer, dragere, dæk og søjler, steder hvor konstruktionen er af beton. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding. Marlon Injektion C60 er pumpbar med en lav viskositet og er svagt ekspanderende i afhærdningsperioden, hvilket gør det velegnet i forbindelse med opfyldning af f.eks. mindre hulrum og som injektionsmørtel til forspændingskabler.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Injektion C60

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Injektion C60 er en fabriksfremstillet, ekspanderende tørmørtel, som er fremstillet på basis af portlandcement, en række tilsætningsstoffer samt ovntørret og sorteret kvartssand, med en kontrolleret kornkurve.

  • Pumpbar
  • Flere anvendelsesområder
  • Letflydende
  • Ekspanderende
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Injektion C60 anvendes til injektion af statiske (ikke bevægelige) revner i beton, som typisk i kajanlæg, betonkonstruktioner på broer, dragere, dæk og søjler, steder hvor konstruktionen er af beton. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding. Marlon Injektion C60 er pumpbar med en lav viskositet og er svagt ekspanderende i afhærdningsperioden, hvilket gør det velegnet i forbindelse med opfyldning af f.eks. mindre hulrum og som injektionsmørtel til forspændingskabler.

Ved injektion af hulrum eller revner i beton, skal evt. snavs eller cementslam fjernes. Det anbefales, at der bores et passende antal udluftningshuller, alt efter revnen eller hulrummets omfang, således Marlon Injektion C60 frit kan flyde ud og fylde revner eller hulrum. Marlon anbefaler, at forarbejdet godkendes af rådgiver eller tilsyn inden injektionen påbegyndes.

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler først, at ¾ af vandmængden hældes i balje/blandekar, derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Til udpumpning anvendes en velegnet stempel, membran eller skruepumpe. Det er vigtigt at injektionshullet er åbent, således at mørtlen frit kan flyde ind i revnen. Ved større område, anbefales det, at der anvendes specielle injektionsnipler for at opnå fornøden tryk.

Marlon Injektion C60 må ikke udsættes for belastninger, og skal snarest muligt beskyttes mod udtørring ved hjælp af tætsluttende plastfolie, eller velegnet curing.

Marlon Injektion C60 bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Marlon Injektion C60 tåler ikke frost i hærdeog afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Injektion C60 kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Injektion C60 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret flyde/injektionsmørtel til hulrum, revner og forspændingskabler.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, 0-0,6 mm kl. E

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende- og vandreducerende additiver.

Miljø
Ekstra aggressivt.

Vandtilsætning
Ca. 21-22% vand af tørpulveret (ca. 210-220 ml pr. 1 kg tørstof) v/c < 0,40

Udbytte
Ca. 12,5-13 l pr. 25 kg.

Cementtype
Portlandcement, CEM I 52,5 N (LA).

Konsistens
Let flydende.

PH-værdi
Ca. 12,5.

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 445
Fluiditet
Umiddelbart efter blanding
30 minutter efter blanding

17 sek.
13 sek.
DS/EN 445
Bleeding 0% DS/EN 445
Volumenændring 2% DS/EN 445
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  DS/EN 445
Kloridindhold 0,01% TI-B 9
Frostbestandighed Inden 48 timer ved +15°C DS/EN 445

 


 

Information    
Varenr. 1000600  
Pr nr. 4298212  
Version 08.14 erst. 11.12  

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.