Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Funktionsmørtel M3

Funktionsmørtel M3

NHL Hæftemørtel Hvid

NHL Hæftemørtel Hvid

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel Funktionsmørtel M5
Pudse- og opmuringsmørtel

Funktionsmørtel M5

Varenummer: 100063025P

Fabriksfremstillet tørmørtel

Standardvare

Choose worksite

Marlon Funktionsmørtel M3/M5 er et fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, kalkfiller, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Funktionsmørtel M3/M5 har ved sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning til underlaget. Ligeledes kræver mørtlen en væsentlig kortere blandetid end traditionelle mørtler, og er dermed anvendelig i en automatisk horisontalblander.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Funktionsmørtel M3/M5 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen. 

Blanding

Marlon Funktionsmørtel blandes i en automatisk horisontalblander eller en egnet tvangsblander. Blandetiden i tvangsblander bør ligge mellem 5-7 min. Vær opmærksom på, at længere blandetid kan indvirke negativt på mørtlens egenskaber. Til mindre opgaver kan manuel blanding udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes indtil der opnås en god bearbejdelig og plastisk murekonsistens.

Udførelse

Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan tilsættes op til +60°C varmt blandevand. Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste, eller trække mørtlen på overfladen. Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør, inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Funktionsmørtel M5

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Funktionsmørtel M3/M5 er et fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, kalkfiller, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Funktionsmørtel M3/M5 har ved sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning til underlaget. Ligeledes kræver mørtlen en væsentlig kortere blandetid end traditionelle mørtler, og er dermed anvendelig i en automatisk horisontalblander.

  • Ud- og indvendige mureropgaver
  • Kort blandetid, kan anvendes i automatiske horisontalblandere
  • Kun tilsætning af vand

Marlon Funktionsmørtel blandes i en automatisk horisontalblander eller en egnet tvangsblander. Blandetiden i tvangsblander bør ligge mellem 5-7 min. Vær opmærksom på, at længere blandetid kan indvirke negativt på mørtlens egenskaber. Til mindre opgaver kan manuel blanding udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes indtil der opnås en god bearbejdelig og plastisk murekonsistens.

Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan tilsættes op til +60°C varmt blandevand. Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste, eller trække mørtlen på overfladen. Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør, inden et arbejde påbegyndes.

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Der må ikke tilsættes midler, der sænker frysepunktet. Forlænges blandetiden væsentligt, kan det resultere uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Ikke hærdet mørtel tåler ikke frost.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Funktionsmørtel M3/M5 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen. 

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, 0-4 mm.

Tilsætningsstoffer
Luftindblandende og konsistens forbedrende additiv.

Miljø
M3: Moderat.
M5: Aggressivt.

Vandtilsætning
13-14 % af tørpulvervægten.
(3,2-3,5 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Fra +5°C til +30°C.

Åbningstid
Ca. 60 min. ved +20°C.

Forbrug
Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 8-10 kg/m2 ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m2 ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m2

Udbytte
Ca. 15 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Holdbarheden er min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber M3 M5 Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 3 MPa ≥ 5 MPa EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 1,5 MPa > 2 MPa EN 1015-11
Densitet 1700 kg/m3 1750 kg/m3 EN 1015-10
Kromatindhold < 2 mg/kg cement < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold ≤ 0,003 vægt % ≤ 0,003 vægt % EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. M3 1000610  
Varenr. M5 1000630  
Pr nr. 2377785  
DB-nr. M3 1617140  
DB-nr. M5 1617138  
Version 07.18 erst. 04.14  

 


 

 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
M3: DoP 1000610
M5: DoP 1000630
EN 998-1
171-03
Pudsemørtel type GP:
Pudsemørtel til udvendig brug

Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD

 


{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
M5: DoP 1000630
EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type G:
Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

Trykstyrke klasse
M5
Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD
  For M3 se DoP

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.